Sabretmek İstiyorum Ama Nasıl?

Kitap: Sabretmek İstiyorum Ama Nasıl?

Yazar: Selim el-Hilali

Yayınevi: Karınca/Polen

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a subhanehu ve teâlâ, salât ve selam, Rasûlü Muhammed Mustafa’ya olsun.

Kardeşim bu ay sana sabırla ilgili bir kitap tavsiye edeceğim. Sen de biliyorsun ki, bazı ameller ayda bir, bazıları yılda bir ve bazıları da ara ara yapılır. Cuma namazı, hac, zekat, nafile oruçlar bu başlıkların altında zikredilebilir. Ama bazı ameller vardır ki müminin hayatında sürekli olması gerekir. Namaz, zikir, ihlas gibi… İşte sabır da bunlardan biridir. Ve bunların arasında en önemlisidir. Kur’an’da dikkatini çekmiştir; sabır, namazla beraber sürekli zikredilir. Namaz müminin hayatında sürekli olması gereken ameldir. Sabır da hakeza böyledir. Sabırla ilgili Allah subhanehu ve teâlâ Kur’an’da o kadar çok şey söylemiştir ki, bize fazla bir söz kalmamıştır. Şunu da unutma, Allah birşeyden çok bahsediyorsa bu önemli bir konudur. Allah’ın sabırla ilgili bazı sözlerini sana hatırlatmak istiyorum. Umulur ki bu amel, senin hayatında ve benim hayatımda süreklilik arz eder.

“Ey iman edenler, sabredin ve sebat gösterin…” [1]

“O hâlde Peygamberlerden azim sahibi olanlar gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme.” [2]

“Savaşta, darda ve zor zamanlarında sabredenler işte doğrular onlardır.” [3]

“Sabredin muhakkkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.” [4]

“Sabredenleri müjdele.” [5]

Bunlar Kur’an’da geçen sabır ile alakalı ayetlerden sadece birkaçı. Daha nice ayetler vardır. Peygamberin sabır konusunda söylediği sözleri de hesaba katarsak sayı daha da artar.

Tüm bunları içinde bulunduran kitabı istifadene sunuyorum…

Allah’ım bizleri sabredenlerden kıl. Âmin.

 

[1]      .   Âl-i İmran, 200

 

[2]      .   46/Ahkaf, 35

 

[3]      .   2/Bakara, 177

 

[4]      .   8/Enfal, 46

 

[5]      .   2/Bakara, 155

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver