Aranan Kategori

Ahlak

Akrabaya İyilikte Bulun

Allah’a hamd, Resûl’üne salât ve selam olsun. Kıymetli Kardeşim, Dinimiz İslam’ın önemsediği akrabalık haklarına toplum olarak layıkıyla hassasiyet göstermiyoruz. “Kızını oğluma vermedi. Devamını Oku

Konuşmak

Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman eden ya hayır söylesin ya sussun. Devamını Oku

Es-Selâm

Bazı cümleler var, o kadar özeller ki, ama bizim gibi mirasyediler yüzünden kıymeti düşmüş, gereken değer verilmemiş. O pak sözler gevezeliklerimiz sırasında Devamını Oku

Yükseldikçe Alçalanlar

İnsanı en güzel surette yaratan, ona bir düzen veren ve onu denge üzere kılan Allah (cc) vücudumuzu fonksiyonlarına devam edebilmesi için oksijene Devamını Oku

Aile Azığımız

Aile yuvası, dünya içerisindeki en güzel köşklerden bir köşktür. Varlığıyla dünyayı süslemektedir. Âdeta dünyadaki cennetimizdir. Bu mübarek köşkte ailelerin huzur ve sekinete Devamını Oku

İfk Hadisesi

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a; salât ve selam, Resûl’üne olsun. Ben-i Mustalik Gazvesi dönüşü yaşanan İfk Hadisesi Medine’ye hicretin akabinde münafıkların çıkardıkları Devamını Oku

Kısas Yaşatır

İbni Mes’ûd’dan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Müslim olan kimsenin kanı şu üç kişi dışında helal olmaz: Zina Devamını Oku