Kur’ân ve Sünnete Göre Yüz Örtme

Kitabın Yazarı: Uğur Pekcan

Yayınevi: Menhec Yayınları

Basım Tarihi: 2019

Sayfa Sayısı: 440

Ebat: 135X210 mm

Kitap Hakkında

Hiç şüphesiz Yüce Allah tesettürü farz kılmıştır. Tercih edilen görüşe göre el ve yüz dâhil tüm vücudun vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde örtünmesi gerekir. Tanıttığımız kitapta el ve yüzün de avret olduğuna dair Kur’ân’dan on, hadislerden yirmi beş tane delil zikredilmekte; seleften yapılan on iki nakil ve mezheplerin görüşlerine yer verilmesiyle de bu istinbatta ihtilaf olmadığı ispatlanmaktadır. Bu ispatın ardından el ve yüzü avretten saymayanların getirdiği yirmi üç şüpheye yer vererek bu şüphelere delilleriyle cevap vermesi ise kitabı bu alanda öne çıkan eserlerden kılmıştır.

Yazar, âlimlerin çoğunluğunun görüşüne isabet etmiştir. Tesettürün keyfiyeti ve farziyetini ele aldığı eserinde esas konuya girmeden önce kadının İslam’daki yerine değinmesi; kadınların ahlakına, toplumdaki rolüne, kendileri ve insanlarla ilişkilerine dair konuları işlemesi ve tüm bunları, bir araya getirilmesi güç olan onlarca hadisi tek başlık altında okuyucuya ve ilim talebelerine sunması kitabı zenginleştirmiştir.

Yazarın da dediği gibi tesettür, kadını tüzellikten sıyırıp özel kılacak bir örtü, bir evin perdesi, bir insanın sırrı, bir ambalaj, kıymetli ziynetleri saklayan kasa, kapalı bir zarf/kişiye özel mektup, zimmetli ve tapulu bir ev, kıymetli bir inci, bir zırh, bir silah ve bir kale gibidir.

Kitapta el ve yüz örtme hususunda oldukça güçlü deliller getirilmiş ve güç nispetince konuyla alakalı tüm deliller bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu çabayı takdir etmekle birlikte paylaşılan nakillerin belli bir kısmında kaynaklarının yer almadığını belirtmek isteriz. Mesele açıklanırken konuya delaleti kat’i (kesin) nakiller paylaşılmakta, fakat naklin sübutuna (kaynağına) pek temas edilmemektir. Bu da her kitapta takınmamız gereken ölçüyü bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır: Kaynağı verilmeyen bilgilere karşı dikkatli olunmalı ve araştırılmalı, kaynağı sahih olmayan nakillere ise genel anlamda itibar edilmemelidir. Umarız, sonraki baskılarda bu husus dikkate alınır ve tüm nakillerin kaynağı verilir, dipnotlarla senkronize edilmiş bir kaynakça bölümü eklenir.

Kitapta birçok âlimin görüşünün aktarıldığına değinmiştik. Bu âlimler ve görüşlerin neredeyse hepsi çok kıymetlidir. Bununla birlikte meseleye dair delilleri çoğaltma gayesi taşıyınca yanlış kişilerin ve görüşlerin serdedilmesi kaçınılmaz olabiliyor. Elbette farklı meşreplerde bulunan âlimlerden nakillerde bulunmakta sakınca yoktur. Hak, kimden gelirse gelsin haktır. Fakat tasavvuf ehli kişileri şeyh diyerek takdim etmek okuyucuların yanlış izlenimlere kapılmasına neden olabilir. Bu tarz insanlara yönelik açıklayıcı dipnotlar, kitabın güzelliğine güzellik katacaktır.

Bu üç hususun altını çizdikten sonra söyleyebiliriz ki eser, el ve yüz örtmenin farziyetini genel hatlarıyla oldukça yeterli olacak şekilde, bilinen muteber delillerin genelini içermekte ve bu nakiller kıymetli âlimlerin yorumlarıyla da iyice anlaşılır hâle gelmektedir. Türkçe olarak alanında yazılmış, bilinen en zengin içerikli eser olması hasebiyle kendisinden çokça istifade edilebilir. Hatasız, eksiksiz, yanlışsız olan; içerisinde gereksiz tek bir kelime dahi bulunmayan tek kitap ise Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’dir.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver