Demokrasi Bir Dindir

Kitap: Demokrasi Bir Dindir

Yazar: Şeyh Ebu Muhammed El Makdisi

Yayınevi: Şehadet

Hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’tan yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin” (3/Âl-i İmran, 102)

Yeni bir kitap tanıtma imkânı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız kitap Şeyh Ebu Muhammed Makdisi’nin ‘Demokrasi Bir Dindir’ isimli eseri olacaktır. Malumdur çağımızın en büyük fitnelerinden bir tanesi demokrasi fitnesidir. Bugün, uğruna; Arap Baharı adı altında oluk oluk kan akıtılan, İslam’ın alternatif yönetim tarzıymış gibi sunulan, Saray Mollaları (Belamları) tarafından caizliğine dair fetva verilen, kendilerini İslam’a nispet edenlerin kafasını karıştıran ve muvahhidlerin onu yeryüzünde defetmek için en çok bedel ödedikleri bir fitnedir.

Çünkü demokrasi Allah’ın hükmü olmayıp halkın yasamada bulunması ya da tağutun hükmüdür. Bu hükümde Allah’ın yasalarının hiçbir hükmü yoktur. Oysa İslam dininde

“Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz Allah’a ve ahiret gününe iman etmişseniz onu Allah ve Rasûlü’ne götürün. Bu, hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir.” (4/Nisa, 59)

Ancak tağutların dininde ise durum şöyledir: ‘Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu uydurma anayasaya ve yerden bitme kanunlara uygun olarak halka, meclise ve krala götürün’ şeklindedir.

İşte bu şirk fitnesi yeryüzünde evleviyatla defedilmeli, şirk meclisleri yıkılmalı, sempatizanlarına düşmanlık etmek ve onlarla canla ve malla cihad etmek gerekir.

İşte bu ay tanıtımını yaptığımız eser bugün bu demokrasi safsatasının nasıl birşey olduğu, onunla amel edildiği zaman kişinin İslam’la bir alakasının kalmayacağını detaylarıyla açıklamıştır.

Ayrıca kitap üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm; Şeyh Makdisi’nin, ikinci bölüm; Ebu Seyyaf El Mukri, üçüncü bölümü ise Murat Gezenler’e aittir. Üçünün konusunun ortak teması da demokrasi fitnesi ve küfrüdür.

Allah’tan bu demokrasi küfrünü Müslümanlardan defetmesini ve tekrar asrı saadet devrini nasip etmesini diliyorum.

Duamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver