Aranan Etiket

TD_27

Kavaidu’l Erba – 8

Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selam olsun. Metin Ağaçlara ibadet ettiklerinin delili şu hadistir; Ebu Vakid El Leysi’den radıyallahu anh rivayet edildiğine Devamını Oku

Havaric/Hariciler – 5

İlahiyat İnancında Hariclerin İtikadı ‘İlahiyat’tan kastedilen, Allah’ın isim ve sıfatları ve kader meselesidir. Allah’ın sıfatlarına dahil olmasından dolayı ‘Kur’an mahluk mudur?’ meselesi Devamını Oku

CemiA(BD) CemaA(KP) ve Cemaat

Mana yönüyle birbirine çok yakın olan camia ve cemaat terimleri, zihinlerde çağrıştırdıkları anlam itibariyle bugün olduğu gibi birbirlerinden hiç bu kadar uzaklaş(tırıl)ıp Devamını Oku