Dualarımız Niçin Kabul Olmuyor?

Kitap: Dualarımız Niçin Kabul Olmuyor?

Yazarı: Muhammed Es-Sihavi

Yayınevi: Polen

Hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’tan yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İmran, 102)

Yeni bir kitap tanıtma imkânı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay ‘Dualarımız niçin kabul olmuyor?’ isimli kitabı tanıtacağız. Bu kitabın içeriği adından da anlaşılacağı üzere dua adabıdır. Dua müminin en etkin silahlarındandır. Dua belanın düşmanıdır. Gelmesini engeller. Geleni ortadan kaldırır. İnişine mani olur. İndiğinde de ya tamamen kaldırır ya da hafifletir. Hakim’in Müstedrek’inde naklolunan bir hadiste Ali radıyallahu anh Rasûlullah’tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder:

“Dua müminin silahıdır, dinin direği ve gökler ile yerin nurudur.” (Müstedrek, 1/492)

Kitapta, dua adabının yanısıra, yüce Allah’ın subhanehu ve teâlâ duaları kabul ettiği zaman ve mekânlar, duanın önündeki engeller ve müminin; duası makbul birisi olması için neler yapması gerektiği, çok dua ettiği halde kabul olmadığında ne yapması gerektiği gibi birçok konuya da değinilmiştir. Ayrıca Allah’ın subhanehu ve teâlâ el açıp yakaran ve yardım isteyen salih kullarına nasıl icabet ettiğine ve onlara keramet derecesinde lütuflarda bulunduğuna dair olay ve kıssalarda yer verilmiştir.

“Rabbin şöyle buyurdu: ‘Bana dua edin kabul edeyim.’ ” (40/Mümin, 60)

Duamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver