Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Kitap: Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Yazar: Ahmed bin Abdulhalim El-Harrani

Yayınevi: Karınca/Polen

Hamd, ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederimki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederimki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bu ayki sayımızda kalp hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bir kitabı kardeşlerimize tavsiye edeceğiz. Şunu belirtelimki kalbin hastalığı ya da kalbin ölümü diğer hastalık ve ölümlere benzemez. Örneğin; ölen bir insanın eğer ameli ve itikadı doğru ise bu ölüm sadece dünyalıktır. Ahirette ise onu bekleyen saadet bir hayat vardır. Ancak kalbi ölü olan bir insan ise hem dünyada hem ahirette ölüdür. Yani ona iki ölüm vardır. Aynı şekilde kalbi hasta olan insanda böyledir. O hem dünyada hem de ahirette hastadır. Ve bu hastalığın tedavisini ahirete bırakanları bekleyen büyük bir tehlike vardır. Onun için Allah’a iman etmiş bir Müslümanın yapması gerekenlerin en başında kalbini hastalıklardan temizlemelidir. Çünkü kalp bedende hükümdar/melik konumundadır. Organlar, azalar hepsi onun kontrolündedir. Kalbin hasta olması bütün bedeni ve organları etkiler. Hasta olan bir kalbin şeytan ve dostlarının vesveselerine, dürtülerine direnmesi mümkün değildir. Ancak Allah’a teslim selim bir kalp buna direnebilir.

Bu ay tavsiye edeceğimiz kitap bu alanda hazırlanmış bir kitaptır. Kitabımızda kalp hastalıklarından olan haset, heva, heves, cimrilik, şehevi duygular, nefsani düşkünlük, giyim kuşam ve yiyeceğin kalp üzerindeki etkileri, batılı dinlemenin kalbe etkileri, günahların, necasetlerin kalbe olan etkileri konu edinmiştir. Kitabımızdaki konular günümüzdeki güncel masiyetler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Allah’tan dileğimiz kendini tezkiye etmek isteyen kardeşlere fayda sağlamasıdır.

“Kim iyi iş yaparsa kendi lehinedir. Kimde kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.” (41/Fussilet, 46)

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş: kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz.” (17/İsra, 7)

“Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şerde kendinedir.” (2/Bakara, 286)

Temizlenen, nefsini arındıran gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver