Kitabu’t Tevhid

Kitap: Kitabu’t Tevhid

Yazarı: Abdurrahman Es-Sadi

Yayınevi: Guraba

Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Ali İmran, 103)

Bu sayımızda da yeni bir kitap tanıtma imkanı bahşeden Allah’a hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız kitap, Guraba Yayınları’ndan çıkan ‘Kitabu’t Tevhid’ olacaktır. Tanıtacağımız bu eserin diğer akaid kitaplarından farklı birkaç özelliği vardır. Onlar da tevhid ve tevhidi bozan her unsur için bir bab açması ve zikrettiklerinin tamamının bizim yaşadığımız coğrafyada var olmasıdır. Yazar bu babları kısa ve çok özlü açıklamalarla bitirmiştir. Konuları fazla yoruma gitmeden tamamen ayet ve hadisler ışığında açıklaması da kitaba bir başka güzellik katmıştır. Üç yüz on sayfalık kitapta altmış yedi babta tevhidi bozan unsurlar işlenmiştir.

Kitaptan bazı başlıklar zikredecek olursak: ‘Tevhidin kısımları, tevhidin günahlara kefaret olması; belaya karşı halka, ip vb. şeyler takmak; rukye ve muskalar; ağaç, taş vb. ile teberrük etmek; başkası için kurban kesmek; başkasının adına adakta bulunmak; başkasından istiğase de bulunma; şefaat babı; kabirlerle ilgili kısımlar; sihir ve sihrin türleri; kahinlere başvurma; nuşra (sihri çözme); tiera (uğursuzluk); astroloji; yıldızlardan yağmur umma; din bilginlerini rab edinme; isim ve sıfat konusu…’ ve daha bir çok konu bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Kitapta dikkatimizi çeken bir eksikliği de okurlarımızla paylaşalım. Coğrafyamızın en büyük en yaygın şirki, hastalığı ve fitnesi olan hakimiyet tevhidi üzerinde maalesef hiç durulmamıştır. Bu da Allahu alem yazarın yaşadığı coğrafya ile bizim coğrafya arasında birtakım farklılıkların bulunmasından kaynaklanıyor olsa gerekir. Allah en iyisini bilendir.

Davamızın sonu Allah’a subhanehu ve teâlâ hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver