Fıkhu’s Sire

Kitap: Fıkhu’s Sire

Yazarı: Ahmet Ferid

Yayınevi: Guraba

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Değerli kardeşim, bu ay Allah Rasûlü’nün hayatını anlatan bir eser tanıtacağız. Çünkü Müslümanların nerede duracaklarını, nasıl hareket edeceklerini, nasıl bir yol izleyeceğini, hangi hedefe yöneleceklerini, ne zaman bir şeyden el çekmelerinin, namaz kılmalarının ve zekat vermelerinin gerektiğini, ne zaman barış ve anlaşma yapmalarının, ne zaman cihad etmelerinin ve çarpışmaya girmelerinin gerekeceğini kendilerine gösterecek en iyi yol, onun hayatını öğrenmekten geçer. Onun hayatından, hareket metodundan habersiz olanların onun mesajını tüm insanlığa doğru ulaştırmaları mümkün değildir.

“Öyleyse Allah’a ve o ümmi Peygamber olan Rasûl’e iman edin ki o Rasûl de Allah’a ve sözlerine iman etmektedir; bir de ona uyun ki doğru yolu bulabilesiniz.” (7/Âraf, 158)

Çünkü onun sireti ve hidayet yolu, yoların en hayırlısı ve en güzelidir. Allah Rasûlü’nü hayatı ve davet metodu hakkında bilgi sahibi olmanın başka faydaları da vardır.

1. Kur’an’ın birçok ayetinin iniş sebebinin öğrenilmesi mümkün olur. Bu ise ayetlerin anlaşılmasına, ayetlerin indiği şartları ve ortamı tasavvur etmeye yarar.

2. Siret bilgisi, davetçiler ve Allah yolunda cihad edenler için yararlı bir azıktır. Peygamber ve sahabesinin bu dini yüceltmek için gösterdikleri büyük gayretler, bu uğurda akıtılan kanlar ve verilen şehitler ve bu dine nasıl hizmet ettikleri her iki taifenin de yolunu aydınlatır.

3. Peygamber ve sahabesinin nasıl Allah’ın rızasını kazandıkları, onların insanlığa öncülük etmeye nasıl layık hâle geldiklerini öğrenmek bu sayede mümkün olur.

4. Allah Rasûlü’nün siretini öğrenmek Müslüman fert ve toplum için belirlenmiş bir hayat tarzıdır. İslam şeriatını anlamada bulunmaz bir yardımcı, yeryüzünün şahid olduğu en mükemmel yaşayış tarzının en doğru şeklini gösteren tablodur.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir. 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver