Hayatu’s Sahabe

Kitap: Hayatu’s Sahabe

Yazarı: Mahmud el-Mısri

Yayınevi: Polen/Karınca

Hamd, ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam, Muhammed’e olsun.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İmran 102)

Bu ay kardeşlerimize tavsiye edeceğimiz eser sahabenin hayatını anlatan ‘Hayatu’s Sahabe’ kitabıdır. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş her akıl sahibi, sahabenin Peygamberlerden sonra insanların en hayırlıları olduklarını bilir.

Doğru bir İslam akidesine, sağlam bir İslam ahlakına, cihad, ibadet ve itaat şuuruna sahip olmak isteyenler Allah Rasûlü’nün sahabesinin hayatını araştırmalı ve öğrenmelidir. Allah onları Nebisi’ne arkadaş ve yandaş olsunlar, kendisinden sonra mesajını yaysınlar diye seçmiştir. Kur’an’ın bir kısım ayetlerinde onların doğruluklarına tanıklık edilmiş, Allah onları övmüş ve onları kemal vasıflarla vasıflandırmıştır.

Onlar takvada ve verada zirve, ihlasta birer simge, ilim ve amelde bir meşale, davet ve harekette birer kandil idiler.

Onların kaygıları ne karınlarını doyurmak, ne şık giyinmek ne de lüks içinde yaşamaktı. Herkesin bir kaygısı varken onların kaygısı ‘La ilahe illallah’ın yücelmesi idi.

Allah ve Rasûlü’nün yolunda mallarını harcadılar canlarını ortaya koydular, kanlarını akıttılar, eziyetlere maruz kaldılar, aç susuz kaldılar, yersiz yurtsuz kaldılar. Yetim, öksüz kaldılar; ama Allah’ı razı ettiler. Allah da onlardan razı oldu.

“Muhacir ve ensarın ilklerinden olup öne geçenler ve onları ihsanla takip edenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuştur. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kurtuluş budur.” (9/Tevbe, 100)

“Onların hikayelerinde akıl sahipleri için bir ibret vardır.” (12/Yusuf, 111)

Dualarımızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver