Güncel İtikad Meseleleri

Kitap: Güncel İtikad Meseleleri

Yazar: Ebu Hanzala

Yayınevi: Furkan Basım ve Yayınevi

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki O’ndan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Allah, tüm insanlık şirk ve küfür içerisinde yüzerken, onları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir Peygamber ve kitap gönderdi. Kısa bir süre içinde bu aydınlık din yeryüzüne yayıldı. Ancak Allah’ın subhanehu ve teâlâ sünnetullahı gereği her peygamberden sonra ihtilaflar çıkmıştır. Son Peygamber Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem dininde de böyle olmuştur. Ancak sahabe döneminde Allah Rasûlü’nün olması insanlık için bir rahmetti ve o çıkan ihtilaflarda tek merci idi. Bu durum sahabe ve sahabe çocukları döneminde de kısmen de olsa devam etti. Ancak Peygamber’in terbiyesinde yetişen insanların vefatı ve İslam düşmanlarının Müslüman kısvesi altında dine soktukları fitnerler bugün ümmeti çok farklı bir duruma getirmiştir. Gerçi Allah Rasûlü bu durumu haber vermişti ve ihtilaf hâlinde kurtuluşun Kur’an ve Sünnet’te olduğunu bize bildirmiştir. Ve her dönem azınlık bir grup bu istikamet üzere kalmıştır. Ancak geriye kalan çoğunluk şirke, küfre ve bidata saptılar. Kimisi, hakkında hiç bir bilgi olmadan bidat ve hurafelere uydular. Kimisi de bilgi ve begeleri kendi heva ve hevesine göre yorumladılar.

Bu ay tanıtımını yaptığımız kitap, bu yanlış yorumlamalar ve yanlış anlamalara bir cevaptır. Bu kitabın yayınlandığı tarihte muassır alimler, itaat edilmesi gereken alimler denilen şahısların bugün durdukları çizgiyi görünce, bu kitabın önemi ve değeri daha çok anlaşılıyor.

Allah’tan isteğimiz ümmet arasındaki ihtilafların giderilmesi ve bu ümmetin yeniden Kur’an ve Sünnet etrafında toplanmasıdır.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver