Akaid Dersleri

Kitap: Akaid Dersleri

Yazar: Ebu Hanzala

Yayınevi: Furkan Basım ve Yayınevi

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasulüdür.

İtikat ilmi iman ve küfür gibi dinin temel konularını içerdiği için, ‘ben müminim’ diyen her insan asgari olarak itikat ilmini bilmek zorundadır. Bununla birlikte bugün yaşadığımız coğrafyada her şeyde olduğu gibi itikad ile ilgili meselelerde de bir yozlaşma, gerçeklerden uzaklaşma, hakkın batıl; batılın hak olarak gösterildiği bir gerçektir. İnsanların bu yanlışlara düşmesini engellemek ise hakkı haykırmakla sorumlu olan ilim ehlinin görevlerindendir.

Bugün akide ile ilgili birçok kitap bulunmaktadır. Yine dergimizde de birçok akide kitabı tanıttık. Ancak bu kitabı diğerlerinden ayıran birçok sebep vardır.

– Piyasada bulunan kitapların sadece belli konular üzerinde durması

– Bazılarının herkesin anlayacağı açıklıkta olmaması

– Bazılarında da kitabın yazarının bizim coğrafyamızda olmaması, vakamızı bilmemeleri nedeniyle yanlış görüş ortaya koymaları

– Yine coğrafyamızdaki tevhidi akımların nezdinde tek problemin. Bugünkü Müslümanların demokrasi yani hakimiyet meselesi olması ve diğer akide konularına karşı ilgisiz kalınması

İşte bu ve benzeri sebeplerden dolay tanıtımını yaptığımız eser, daha büyük bir önem arz etmektedir.

Çünkü eser saydığımız handikapların dışında, akideye taalluk eden her konuyu işleyen, Kur’an ve Sünnet’ten delillerle meseleleri açıklayan, herkesin anlayabileceği bir ders kitabıdır. 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver