El-Esmau’l Husna

Kitabın Yazarı: Halis Bayancuk

Yayınevi: Tevhid Basım Yayın

Basım Tarihi: 2. Baskı 7/2021

Cilt Sayısı: 2

Sayfa Sayısı: 1329

Ebat: 165×235 mm

Bir insanın, âlemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) O’nun istediği ve razı olduğu şekilde kulluk edebilmesi için Rabbini tanıması gerekir. Rabbini hakkıyla tanımak ise yalnızca O’nun kendisini tanıtmasıyla mümkündür. Aksi takdirde insan yalnızca zan ve hevaya tabi olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Rabbimize binlerce kez hamdolsun ki O (cc), bizleri bu konuda nefsimizle baş başa bırakmamış ve isim ve sıfatlarıyla yüce zâtını bizlere tanıtmıştır. Bunlar Esmâ-i Husna’dır.[1]

Bize düşen de bu isimleri ihsa etmektir:

“Şüphesiz ki Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim onu ihsa ederse cennete gider.”[2]

El-Esmau’l Husna’yı öğrenmek ilimlerin en şereflisidir. İsimlerin gölgesinde yaşanan günler, ömrün en güzel günleridir. Çünkü kalp, Allah’ın isimleri ikliminde huzur bulur. Fıtratına kodlanan; Rabbine sevgi, saygı ve tazim ancak bu yolla mümkün olur.

Asıl güzellik ise isimlerin hayata yansımasıyla hissedilir. İnsan kul olmanın lezzetine varır. Yüce Allah’ın (cc) her bir isminin, hayatın bir yönüne dokunduğunu görür. Yaşamı, isimlerin penceresinden okumaya başlar. Baktığı her yerde isimlere ait tecelliler görür. Güne Er-Rahmân ve Er-Rahîm ismiyle uyanır. Allah’ın rahmetini ister. Ailesiyle, El-Vedûd ismiyle aynı sofra etrafında toplanır. İşine Er-Rezzák ismiyle gider. Yaşamın sıkıntılarını El-Karîb, El-Kerîm, El-Muhsin… isimleriyle göğüsler. Küfre ve fücura El-Veliy, En-Nesîr ismiyle kıyam eder. Er-Refik ismiyle güzel ahlaka bürünür… Bir mümin için tarifsiz güzellik olan, Allah (cc) ile beraberliği yaşar. İşte bu, El-Esmaul Husna’yı ihsa etmektir. Yani bu isimleri anlamak, yaşamak ve olaylara bu isimlerin penceresinden bakmak.[3]

Bununla birlikte Rabbimizin isimleri söz konusu olduğunda Allah Resûlü’nün (sav) ve Rabbimizin imanlarından ve kulluklarından razı olduğu ashabının anlayışının dışına çıkılmakta ve O’nun isminde ilhada sapılmaktadır.[4]

İşte bu nedenle Rabbimizin isimlerini ihsa edebilmek için anlayışımız Kur’ân, Sünnet ve ashâbın anlayışı üzerine olmalıdır. Halis Hoca’mızın bu gayeyle hazırladığı El-Esmau’l Husna kitabı, asrımıza uygun ve güncel bir çalışma olmasıyla alanında oldukça kıymetli bir eserdir.

Ayrıca her isme özel, o isimle Rabbimize kulluk edebilmek için hazırlanmış bir dua bölümü bulunması da bilhassa zikredilmeye değerdir.

Okuyan herkesin faydalanması duası ile…


[1]. bk. 7/A’râf, 180

[2]. Buhari, 7392; Müslim, 2677

[3]. bk. Esmau’l Husna, Halis Bayancuk, Tevhid Basım Yayın, C 2, s. 17

[4]. bk. 7/A’râf, 180

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver