Aranan Etiket

TD_19

HEVA ve HEVESE TABİ OLMA

  Siyer kitaplarında ‘Nuh kavminin putları’ diye bilinen birtakım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve teâlâ Nuh Suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmektedir. Devamını Oku

Cihad – 2

  Yeryüzünde Müslümanların izzetini ve şerefini muhafaza etmek için mücahidler var eden Rabbimize hamdolsun. Salât ve selam, mücahid Peygamber olan Rasûlullah’a ve Devamını Oku

Miracın Bereketi Namaz

Yaratılışımızın amacı Allah’a subhanehu ve teâlâ ibadet etmektir. İmtihanlarla beraber hakkıyla O’na kulluk etmek var oluşumuzun özüdür. Yeryüzünde halife olarak yarattığı kulların Devamını Oku