Rahman’ın Dostları ve Şeytan’ın Dostları Arasındaki Fark: Furkan

Kitap: Rahman’ın Dostları ve Şeytan’ın Dostları Arasındaki Fark Furkan

Yazar: İbni Teymiyye

Yayınevi: Guraba

Hamd ancak Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Yine ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve O tektir. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Ali İmran, 103)

Bu ayda yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız kitap Şeyhu’l İslam İbni Teymiyye’nin ‘Rahman’ın Dostları ve Şeytan’ın Dostları Arasındaki Fark’ adlı eser olacak.

Birincisi, bu kitap ne söylediğini bilen, delile ve apaçık belgeye dayanan İbni Teymiyye’nin telif ettiği bir meseledir.

İkincisi, kendi türü içinde tektir. Çünkü bu kitap salih insan ile salih olmayan insanı birbirinden ayırır. Halbuki her ikiside salih olma iddiasındadır. Ve görüntüleri aynıdır. İlimde derece olsa bile bu her kesin fark edemeyeceği bir durumdur. Çünkü bu ilimle birlikte onun kalbine Allah’ın nurunu bırakmasını da gerektirir.

Üçüncüsü, Allah’ın dostunu ve şeytanın dostunu tanımak ve bunları bibirinen ayırt edebilmek Allah’a ve Rasulü’ne itaati gerçekleştirmek için istenen bir vesiledir.

Dördüncüsü, alışılmışın dışında cereyan eden bir şeyin keramet mi yoksa şeytani bir durum mu olduğunu bilmek gerekir. Keramet ile karşılaşıldığı zaman Allah’a hamd edilir. Bu hamd müminlerin imanının artmasına sebep olur. Allah’ın seçkin velilerinin kerametleri müellifin bu kitapta beyan ettiği gibi. Rasulullah’ın sallahu aleyhi vesselem mücizelerinin içine girer.

Beşincisi, pek çok toplumda meydana gelen ilginç olayların yorumlanmasında zaruret vardır. İnsanlar bu olayları farklı şekillerde yorumlamaktadırlar. Bu da hak ile batılın, doğru ile yanlışın, gerçek ile hayalin birbirine karışmasına sebep olmaktadır. Bu kitapta, bunlar yorumlanmakta ve aydınlığa kavuşturulmaktadır.

Altıncısı, bu kitabı değerli kılan şeylerden birisi de asrın ona olan ihtiyacıdır. İnsanların inancını azaltmak veya onları batılla mesgul etmek maksadıyla yürütülen faaliyetlerin yoğun olduğu bu dönemde, insanların bu esere ihtiyacı vardır.

Davamız sonu Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver