Millet-i İbrahim

 

Kitap: Millet-i İbrahim

Yazar: Ebu Muhammed El-Makdisi

Yayınevi: El-Hadid Yayınları

Hamd ancak Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Yine ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve O tektir. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Ali İmran, 103)

Bu ayda yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a hamd olsun. İnşaallah bu ay tanıtacağımız kitap Şeyh Makdisi’nin Milleti İbrahim kitabı olacaktır. Kitap özü itibarı İbrahim milletinin menhecini açıklamıştır. Allah subhanehu ve teâlâ bir ayette şöyle buyuruyor.

“Sonrada sana doğru yola yönelerek: ‘İbrahim’in milletine (dinine) uy. O müşriklerden değildi’ diye vahyettik.” (16/Nahl, 123)

Allah subhanehu ve teâlâ bu ayette Peygamberine İbrahim aleyhisselam dinine onun ortaya koyduğu menhece uymasını talep etmiştir. Çünkü bu bütün Peygamberlerin izlemiş olduğu metoddur. Bu menhecin özü de şudur; İbadeti Allah’a has kılmak O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, insanları buna teşvik etmek bu esasa göre dost edinmek ve bunu terk edeni tekfir etmek. Yine ibadet konusunda Allah subhanehu ve teâlâ şirk koşulmasına karşı insanları uyarmak bu konuda tavizsiz davranmak bu esasa göre düşmanlık yapmak ve Allah’a şirk koşanı tekfir etmektir.

İşte bu tüm Rasûllerin kendisine çağırdıkları tevhiddir. Ancak bunun pratik uygulaması nasıl olacak kimisi batıl ehlinden uzaklaşıp ve onlar hakkında susarak bu menheci uygularken kimisi bütün davet planlarını gizleyerek bunu uygulamaya çalışıyor. Ancak herkes de bilir ki bu yol güllerle, çiçeklerle süslenmemiştir. Aksine bu yol zorluklarla, sıkıntılarla, bela ve musibetlerle doludur. Rahatlık yolun sonunda razı olmuş bir Rabbe ulaşmak vardır. Bu ay tanıttığımız bu eser inşaallah bu zorlu yolda ilerlerken nispeten de olsa bize ışık olacaktır.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver