Nefis Terbiyesi

Kitap: Nefis Terbiyesi

Yazar: M. Salih Müneccid

Yayınevi: Beka

Hamd ancak Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Allah’tan başka ilah yoktur ve tektir ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Al-i İmran, 101)

Bu ayda yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a hamd olsun. İnşaallah bu ay tanıtacağımız kitap, Beka Yayınları tarafından yayınlanan ‘Nefis Terbiyesi’ isimli eser olacak. Nefis terbiyesi, istisnaları ayrı tutacak olursak bütün tevhid ehlinin önemli problemlerindendir. Belki de bunun sebebi, bugün tasavvuf ehlinin bu konudaki ifrat ve tefritinden dolayı Müslümanların birkaç çakıl taşı için bir çuval pirinci yok etmeleri misali, bu konuları gündemlerinden çıkarmalarıdır. Oysa ki tevhid, imanın varlığının nasıl ki esasıdır, kalbin amelleri de imanın artıp ve eksilmesinde de en büyük unsurdur. Bakın bu konuda İbni Kayyım rahimehullah şöyle bir tanım getiriyor konuya: ‘Kalbin amelleri, amel itibarıyla asıldır. Yani amelden kast edilen şeydir. Organların ameli ise bunlara tabidir ve onların tamamlayıcısıdır. Yapılan işlerde niyet ruh mesabesindedir. Buna göre nasıl ki ruh cesetten ayrılına ceset ölür, aynı şekilde niyet olmadan ameller ölü hükmündedir. Niyetsiz bir amel abesle iştigaldir. Kalple elde edilen bilgi, organlarla elde edilen bilgiden daha önemlidir.’ (İbni Kayyım, Bedaiu’l-Fevaid, 3/224)

Yine İbni Teymiyye rahimehullah bu konuda şöyle diyor: ‘Kalbin amelleri Allah’ı ve Rasûlü’nü sevmek, Allah’a tevekkül etmek, dinin sadece ona ait olduğunu ikrar etmek, O’nun hükümlerine sabretmek, O’ndan korkmak ve O’ndan ümit etmek gibi dinin olmazsa olmazlarındandır. Bütün bu ameller alimlerin ittifakıyla bütün insanların üzerine vaciptir.’

Ve devamında şunları ekliyor:

‘Dinin aslı ilim ve amellerin batını (kalbî) durumlarından ibarettir. Bunlar olmadan zahiri amellerin hiçbir faydası olmaz. Nitekim Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Haberiniz olsun cesette bir et parçası vardır ki o ıslah olursa cesedin tamamı ıslah olur. Eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun ki o kalptir.” ‘ (Mecmu’l-Fetva)

Bir başka hadiste de Allah Rasûlü şöyle buyuruyor:

“Kalp hükümdardır, organlar onun askeridir. Hükümdar iyi olursa askerler de iyi olur. Hükümdar kötü olursa askerler de kötü olur.”

Evet bütün Müslümanların hükümdarını iyi tanıması lazımdır. Çünkü organlarımız onun uğruna savaşıyor. İşte hükümdarınızı ıslah edecek anahtar kavramlar; ıslah, korku, ümit, rıza, sabır, şükür, tefekkür, tevekkül, muhabbetullah, muhasebe, takva ve detaylarının hepsini bu kitapta bulacaksınız.

Davamızın sonu; Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver