Sırât-ı Müstakîm

Kitap: Sırât-ı Müstakîm

Yazar: Şeyhu’l-İslam İbni Teymiyye

Yayınevi: Pınar Yayınları

Hamd ancak Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Allah’tan başka ilah yoktur ve tektir ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Al-i İmran, 101)

Bu ay da yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız kitap Şeyhu’l-İslam İbni Teymiyye’nin ‘Sırât-ı Müstakîm’ adlı eseri olacak. Öncelikle kitabın kaleme alınma nedenini Şeyh’ten aktaralım:

‘İmdi ben zaman zaman gerek doğrudan gerekse sorulan sorulara cevap vererek kafirlere özenilmemesi gerektiğini belirtmiş, bu konudalar hakkındaki şer’i delilleri dile getirip gerek kitaplı gerek kitapsız kafirlerin izleyicisi olmaktan kaçınmanın şeriattaki gerekçelerini açıklamıştım.

Bir süre sonra bu söz yazılarımın, köklü alışkanlıklarına ters düştüğünü gören bazı kimselerin söylediklerimi garip ve asılsız bulduklarını haber aldım. İşte bunun üzerine bir dostum benden bu konunun iç yüzünü ele alan bir eser ele almamı istedi. Söz konusu kafirlere özenme hastalığının çoğu kimselere bulaştığını ve bu yüzden bir çeşit cahiliye dönemi görüntüsüne büründüklerini gördüğüm için bu konuda bildiklerimi kaleme almaya karar verdim.’ (Sırâtı Müstakim, 9-10)

Evet Şeyh kendi döneminde yani hilafetin var olduğu ve şeriatın ikame edildiği bir dönemde kitaplı, kitapsız kafirlere özenmenin çokluğundan bir tür cahiliye devrinin görüntülerinin çokluğundan böyle bir eser yazmayı uygun görüyorsa, yaşadığımız şu devirde bu eserlere ne kadar ihtiyaç olduğunu varın siz düşünün.

Şirkin insanların gündelik yaşamanın bir parçası olduğu, hurafelerin ibadet, bidatlerin takvayla işlendiği, batılıları taklit etmenin muhasır medeniyet zannedildiğini, bir takım yatırlara veya zatlara bağlamanın cennete girişin kesin belgesi zannedildiği bu çağımızda böyle bir eser her davetçinin elinin altnda bulunması gereken bir kitaptır.

Kitapta ele alınan bütün konuların hemen hemen hepsi günümüzde ve yaşadığımız coğrafyada mevcuttur.

Kitapta göze çarpan bir sıkıntıyı da dile getirelim: Kitap biraz geniş hacimli olmasına rağmen, orta boy bir kitap sığdırılmaya çalışılmış, dolayısıyla yazılar çok ufak ve sığ yazılmış. Aynı zamanda dipnotlarda sayfanın hemen altına değilde, ilerleyen sayfalarda müstakil bir bölüme ayrılmıştır. Dipnotlarında çokluğunda dolayı okuyucu sık sık sayfa çevirip dipnota bakmak zorunda kalıyor. Ya da dipnotlara bakmadan okumak zorunda kalıyor. Bu da yayınevinin hatası olsa gerek.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver