Batıl Tevil Tehlikesi ve Yıkıcı Etkileri

Kitap: Batıl Tevil Tehlikesi ve Yıkıcı Etkileri

Yazarı: Ömer Süleyman Abdullah el-Eşkar

Yayınevi: Guraba

Hamd, ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bu ay İslam’da en çok yanlış anlaşılan; çoğu kişilerin, fırkaların, grupların ve cemaatlerin ayağının kaymasına sebep olan ‘tevil’ kavramını inceleyen bir eseri tanıtacağız.

Tevil konusu o kadar önemli ve hassas bir konudur ki, bütün geçmiş ümmetler peygamberlerine tevil ile muhalefet etmiştir. Küçük, büyük bütün fitneler tevil konusunun anlaşılmamasından ortaya çıkmıştır. Yahudiler ve Hristiyanlar, Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir peygamber olduğunu ortaya koyan delilleri tevil yolu ile çarpıtmaya çalışmışlar; Hristiyanlar tevil yolu ile dinlerini bozmuşlar: Yahudilerin yetmiş bir, Hristiyanların yetmiş iki ve bu ümmetin yetmiş üç fırkaya bölünecek olması yine tevil nedeniyledir. Müslümanların kanları, Cemel, Sıffın, Harra vakası ve İbni Zübeyr fitnesinde tevil nedeniyle akıtılmıştır. Felsefeciler, Kelamcılar, Karamita, Batınıyye, İsmailiye, Nusayriye, Kaderiye, Vehmiye, Mutezile ve daha nice fırkaları saptıran da fasit tevilleri idi.

Bu durum günümüzde daha çok yaygındır. Bugün İslam adına çalışan ama İslam ile hiç alakası olmayan yapıların, grupların ve şahısların ayağının kaymasına sebep olan da batıl tevildir. Sahada İslam adına cihad eden yapılar arasındaki fitne ve kopukluk yine tevil nedeniyledir. Yine şirk ve bidat ehline Allah’ın dinini bozma imkanı veren batıl tevildir. İslam’dan ayağı kayan hiç kimse yoktur ki onun müsebbibi fasıt teviller olmasın.

Gerçekten tevil büyük bir şer kapısı olmuştur. İslam’ı yıkmak isteyenler o kapıdan girip, her şeyi tevil etmişler. Şayet Allah bu dini koruyup himaye etmeseydi onun sınırları silinip temelleri yok olup giderdi.

Elimizdeki bu risale ise tevil çeşitlerinden biri olan Allah’ın isim ve sıfatlarının tevili üzerinedir.

Hamd, nimeti sayesinde salih işlerin tamama erdiği Allah’adır.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver