En Güzel Örnek Rasûlullah (sav)

Kitap: En Güzel Örnek Rasûlullah (sav)

Yazar: Safiyurrahman Mubarekfuri

Yayınevi: Guraba Yayınları

Her Müslüman, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına en az kendi geçmişine vakıf olduğu kadar vakıf olmalıdır. Çünkü Peygamber, Kur’an’ın kendisinde hayat bulduğu, hayatını Kur’an ahlakı ile yaşayan bir kul idi. Rabbimiz bizi kendi Kur’an’ına tâbi olmak ve uymak ile vazifelendirmiş, bunu her kuluna emretmiştir.

“Bu mübarek olan bir kitaptır. Ona tâbi olun ve sakının, umulur ki rahmet olunursunuz.” [1]

Peki, ‘Bu kitaba nasıl tâbi olacağız ya Rabbi’ dediğimizde bize Rasûlü’nü gösterdi.

“Sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah Rasûlü’nde güzel örnek vardır.” [2]

Yol belirlenmiş, işaretleri konulmuş ve insanlığa örnek bir yaşam sunulmuştur Peygamberin zatında. Hidayeti bulmak isteyenler varsa:

“Şüphesiz yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur.” [3]

Davetçi olmak isteyenler varsa:

“De ki: ‘Ben ve bana tâbi olanlar Allah’a basiret üzere çağırmaktayız.’ ” [4]

Komutan bir şahsiyet görmek isteyen varsa:

“Benim rızkım kılıcımın gölgesinde kılınmıştır.” [5]

Bir müttaki ve ilim ehli görmek isteyen varsa:

“Ben sizin Allah’ı en iyi bileniniz ve O’ndan en çok sakınanınızım.” [6]

Ahlak görmek isteyen varsa:

“O’nun ahlakı Kur’an’dı.” [7]

Bir dava uğraşısı veren insanlara gelince… İşte başarıya ulaşmış, denenmiş ve vahiyle desteklenmiş bir yol. Bir Peygamberin gittiği ve en önemlisi de âlemlere rahmet bir şahsiyetin yolu. Asrın problemleri karşısında çıkmaza girenler, gitmedik sapık yol bırakmayıp kıt akıllardan medet dileyenler, Tevhid ve Sünnet davasını acelecilikler uğruna kurban edenler ya da tedbir diye ifrat ve tefrit arasında bocalayanlar… İşte Rasûl’ün yoludur bu yol. Sayısız bilgi karmaşası; felsefeler, mantıklar, fizikler, kimyalar, Risale-i Nurlar, Mektubat-ı Rabbaniler, Usulu’l Kafiler, efsaneler, menkıbeler… okudunuz. İşte önünüzde Muhammed Mustafa’nın sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Uydurulmuş değil. Yalan değil. Sadece hakikatlerdir bunlar. Kur’an’ı, bir de kendisine indirilen Nebi’den okuyun, Nebi’den anlayın. Elbet kârlı çıkacağınız, zarar etmeyen bir ticarete atılacağınız muhakkaktır.

“Andolsun ki, içinizden size, sizin sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere şefkatli ve merhametli bir Rasûl gelmiştir.” [8]

Peki, ‘En Güzel Örnek Rasûlullah’ kitabını diğer siyer kitaplarından özel kılan nedir?

Kitabı okuyan kimse kolaylıkla şunu görecektir ki müellif (Safiyurrahman Mubarekfuri) Peygamberimizin hayatına muhteşem bir şekilde vakıftır. Bu kitap ilk defa siyer okuyacak kardeşlerimiz için kolay üslubu nedeni ile faydalı olacaktır. Bunun ile beraber yazar kitabını yazım amacında belirttiği üzere; orta hacimli bir kitap yazma (rivayetlere çok fazla girmeden) gayesini kitabın sonuna kadar muhafaza edebilmiştir. Kitabı ilk seviyeler için tavsiye etmiş olmamız, konulara vakıf olan insanların faydalanmayacağı anlamına gelmemeli. Çünkü bu kitap, latif ve birçok siyer kitabında rastlanmayacak olan ama siyerde açık yerleri kapatan birçok bilgiye sıklıkla yer vermektedir. Ayrıca kitap, kronolojik sıralamaya uygun, akıcı bir üslupla yazılmıştır.

O kendisine özlem duyduğumuz sevgili Rasûl ve arkadaşları ile beraber Mekke’nin mele’ takımının ezalarına maruz kaldığınızı ve Medine sokaklarında vahyin, basiretin ve ahlakın kokusunu aldığınızı hissedeceksiniz. Belki de Tebuk’te ben de olsaydım birçok fedakârlıkta bulunurdum derken, şu anınızda o durumdan pek uzaklarda olmadığınızı anlayacak ve harekete geçeceksiniz.

El-Âlim olan Rabbimiz! Bizlere okuyup anlamayı, anlayıp adanmayı Peygamberinin güzel ashabına nasip ettiğin gibi bizlere de nasip et. Allahumme âmin.

 

 

[1]       .   6/Enam, 155

 

[2]       .   33/Ahzab, 21

 

[3]       .   Nesai

 

[4]       .   12/Yusuf, 108

 

[5]       .   Buhari

 

[6]       .   Buhari

 

[7]       .   Ahmed

 

[8]       .   9/Tevbe, 128

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver