Allah’a Davette Peygamberlerin Metodu

Kitap: Allah’a Davette Peygamberlerin Metodu

Yazar: Muhammed Surur b. Naif Zeynelabidin

Yayınevi: Guraba

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’a yaraşır bir şekilde O’ndan korkun. Ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İmran, 103)

Yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a hamd olsun.

Bu ay ‘Allah’a Davette Peygamberlerin Metodu’ isimli kitabı tanıtacağız.

İbadetlerin en üstünü, salih kimselerin tek gayesi ve Peygamberlerin vasıflarından bir tanesi de şüphesiz ki davettir.

“İnsanları Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ‘Şüphesiz ben Müslümanlardanım’ diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?” (41/Fussilet, 33)

Davetçilerin efendisi ve imamı hakkın da Allah subhanehu ve teâlâ:

“Andolsun ki; sizin için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vardır. Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için…” (33/Ahzab, 21) buyurmuştur.

Sorumluluk gereği davetçilerin birçok görevi vardır. Davetçiler; insanların gidişatını, ahlakını, güzellikleri muhafaza ve kontrol eden bekçilerdir. Bundan dolayı yaşadıkları toplumda güzel bir örneklik teşkil etmeleri gerekmektedir. Hayatlarında ise davet ettikleri risaletin izlerini bulundurmak zorundadırlar. Bugün Peygamberlerin davet metodunu bilen, Allah’a yakınlaşmayı bilen bilinçli davetçilere her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu nedenle Peygamberlerin davet metoduyla insanları davet edecek bireyler yetiştirmek hepimize vaciptir.

Aslında Peygambersallallahu aleyhi ve sellem bizlere, insanlara daveti insanlara nasıl götüreceğimizi öğretmiştir. Ancak Rasûlullah’ın sünnetini iyi bilen eğitimcilerin yeterli olmayışı, işin ehli olan davetçilerin yetişmesini zorlaştırıyor. Birçok davetçinin de Kur’an ve Sünnet’i Selefi Salihin’in anladığı şekilde anlamamasının neticesinde, davete nefsî çıkarların karışması ya da geneli kuşatmayan davet metotlarını görmek kaçınılmaz oluyor.

Oysa ki davetçiler bu işi, davet önderleri olan Peygamberler gibi yapmadıkları müddetçe davet genele ulaşmaz.

İşte bu eser, bazı Peygamberlerin davet metodu üzerinde durmuştur.

Allah’tan bütün davetçilere Peygamberlerin davet metodu ve ahlakını nasip etmesini dilerim.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver