Ramazan’da Seyahat , Siyer ve Zadu’l Mead

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı: Zadu’l Mead -Muhtasar-

Kitabın Yazarı: İbni Kayyım El-Cevziyye

Yayın Tarihi: 2006 (Birinci Baskı)

Basım Yeri: İstanbul

Yayınevi: Polen

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 302

Boyut: 14X20

Kapak: Karton Kapak

Kâğıt: Kitap Kâğıdı

Yazara Dair

 
Geniş bilgi ve doğru görüş sahibi, İslam ilimlerinin usul ve füruunun büyüğünde ve küçüğünde derin ilim sahibi İmam Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr. Nam-ı diğer İbni Kayyım El-Cevziyye (Doğ. 1292-Vef. 1350).

Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbni Kayyım, Dımaşk’ta (Şam’da) dünyaya geldi. Yaşadığı dönemde tefsir ve fıkıh üzerine çalışmalar yaptı. Hocası İbni Teymiyye’nin izinden giderek eserlerini Hanbeli usulüne uygun olarak kaleme aldı. Adalet ve toplum yararı niyetine şer’i ve içtimai ıslah çalışmalarına büyük katkıları olan kitaplar telif etti.

İbni Kayyım’ın yaşadığı Hicri 7. asrın sonları ile Hicri 8. asrın ilk yarısında İslam ümmetinin, özellikle de siyasi durumu günümüzdekine benzer bir şekilde içler acısıydı. İslam Devleti paramparça olmuş ve âdeta her bir şehirde ayrı birer meliklik/krallık ilan edilmişti.

Resûlullah’tan 
(sav)
 sağlam senedlerle gelen hadis-i şeriflere son derece önem veren İbni Kayyım, onları alıp gerekleriyle amel etmeye ve bunlar dışında kalanları bırakmaya özen gösteren bir âlimdi. Üstadı Şeyhu’l İslam İbni Teymiyye’nin yolunda yürümüş ve onun birçok ferdî içtihatlarını kabul etmiş olsa da hocasına göre muarızlara karşı daha mutedil bir üslup benimsemiştir.

İbni Kayyım, kendisinden sonra gelen birçok İslam âlimini de eserleriyle etkilemiştir. Zadu’l Mead, Tıbbu’n Nebevi, Nefis Terbiyesi, Kur’ân ve Sünnete Göre Çocuk Ahkâmı ve Medaricu’s-Salikin gibi kitapları en çok bilinen eserleri arasındadır.

Ramazan’da “Seyahat”, Siyer ve Zadu’l Mead

İslam tarihindeki birçok parlak zafere şahitlik etmiş kutlu bir zaman dilimi olan Ramazan ayında her bir Müslim için yapılması gerekli olan işlerden birisi de Resûlullah’ın 
(sav)
 örnekliğini daima diri tutacak siyer okumalarına zaman ayırmaktır. Zaman açısından Ramazan ayına sığdırılabilecek olsa Zadu’l Mead

ın tam metin altı ciltlik Türkçe çevirisinin baştan sona okunması daha iyi ve faydalı olacaktır. Muhtasar tek ciltlik bir kitap olsa da okuyucu için istifade edilebilir olduğundan tanıtım konusu yapılmıştır.

Tarih kaynakları Resûlullah’ın 
(sav)
 hayatının ayrıntılarından söz ettiği kadar, insanlık tarihi boyunca yeryüzünde yaşamış hiçbir büyük şahsiyetin hayatından bahsetmemiştir.

Muhtasar Zadu’l Mead, Arapça muhtasarından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Muhtasar olarak hazırlanan Arapça metnin çevirisi olan bu kitap, 
“Zadu’l Mead -Muhtasar-“
 ismiyle Türkçe yayınlanmıştır.

Merhum İbni Kayyım’ın, siyer alanında mümtaz bir yere sahip ve tam metin Türkçe çevirisi altı cilt olarak 1988 yılında İklim Yayınevi tarafından yayınlanmış olan bu kitabı, yolculuk sırasında yazmış olması hakikaten hayranlık uyandıran bir iştir. Bundan daha şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı olan ise bu eserde yer alan binlerce kavlî ve fiilî sünnet ve hadis, sahabe sözleri ve sair rivayetlerin kaynağı olan hiçbir eserin onun yanında mevcut olmamasına rağmen bu seçkin kitabı yazmış olmasıdır. Bu da İbni Kayyım’ın hadisleri hıfzetmedeki maharet ve derecesini gösterir.

İbni Kayyım, muhtasar edilmiş bu kitabında Resûlullah’ın 
(sav)
 genel ve özel işlerindeki tutumlarını bir araya getirmiştir. Onun, her Müslimin bilmesi ve araştırması gereken tavırlarından, karşılaştığı olaylardan ve ele aldığı işlerden ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştir. İbni Kayyım bütün eserlerinde ele aldığı konuları, kendisinden sonra gelen muhakkiklere söyleyecek herhangi bir söz bırakmayacak şekilde dört başı mamur olarak tüm boyutlarıyla ele almıştır.

Zadu’l Mead’ı dikkatlice okuyan her bir okuyucu; İbni Kayyım’ın ezber ve anlayış yönünden kendisinden önce veya sonra yaşamış pek çok âlimde, benzeri görülmeyen ölçüde Kur’ân ve sünnet ilimlerini zatında toplamış, selefin sözlerini ve kendinden önceki imamların söz ve görüşlerini çok iyi bilen bir âlim olduğunu müşahade edecektir.

Muhtasar Zadu’l Mead’da, tam metin (altı ciltlik) kitapta geçen konular, istifade edilebilecek düzeyde özet bir şekilde okuyuculara takdim edilmiştir. Kitapta Resûlullah’ın yeryüzündeki insanlar arasından seçilmesinden kıyamet günü müminlere şefaatçı olmasına kadar önderlik yönü ile istincadan tevhide kadar her türlü konudaki örnekliği delillerle ve apaçık bir şekilde ortaya konmaktadır.

“Allah, kulunu yüceltmeyi, üstün ve muzaffer kılmayı dilediği zaman önce onu kırar. (Zayıflatır, yenilgilere uğratır ve bela ve musibetlere duçar kılar…) Onu galip ve muzaffer kılması da kulunun zilleti ve kırılması ölçüsünde olur.”

“Yeryüzünde suçsuz insandan daha cesuru yoktur. Ve yeryüzünde şüpheciden daha korkağı da bulunmaz.”

“Temenni, müflislerin sermayesi; acizlik de her kötülüğün anahtarıdır.”

“Kılıç, (kişinin) hatalarının silgisidir. Fakat (bu temizleyiciliğine rağmen) nifakı silmez…”

“Sevgili kimse, tek bir suç ile gelse,

İyilik ve güzellikleri bin şefaatçı getirir.”

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver