Müminler İçin Başarı ve Zaferin Gerçek Anlamı

 

Kitap: Müminler İçin Başarı ve Zaferin Gerçek Anlamı

Yazar: Nasır el-Umer

Yayınevi: Guraba

Günümüz davet gerçeğini ve asrımızda meydana gelen bela ve musibetleri dikkatle inceleyip ümmetin mübarek bir uyanış ve silkinme halinde kendine gelmeye çalıştığını sunuşta ifade eden yazar, İslami cemaatlerin Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere muhtelif ülkelere yayıldığını belirtmiştir. Ancak bazı kavramların bilinmemesinin ümmet üzerinde olumsuz etkilerinden ve bunların vahim sonuçları olduğundan dert yanmıştır; acelecilik, daveti terketmek, ümitsizlik ve uzlet ve daha birçok olumsuzluk.

Başarı ve zafer kavramlarındaki yanlış algı, davetçilerin başarısızlığını düşünmeye, acele etmeye, meşru yollardan sapmaya ve ümitsizliğe sebebiyet vermişti.

Acele edenin varacağı sonuç: ‘Bir şeyi vakti gelmeden elde etmekte acele eden, ondan yoksun olmakla cezalandırılır.’ vecizesinde özetlenmiştir.

Meşru yollardan sapanlar ‘Önceki ümmet ne ile düzeldi ise sonrakiler de ancak onunla düzelecektir.’ hakikatini unutmuşlardır.

Ümitsizliğe kapılanlar da herhalde “Onları doğru yola iletmek sana ait değildir.” [1] ayetini tekrar okumalı ve hatırlamalıdırlar.[2]

Yardım ve zaferin hakikatini Müslüman iyi anlamalı, Kur’an’da zikri geçen peygamberlerin ve tabilerinin başarı ile sonuçlanmış olan birbirinden farklı kıssalarını zihnine kazırcasına okumalı ve ezberlemelidir.

Yazara göre[3] kimi zaman ‘Biz bu görüşler uğrunda öldüğümüz ve bunları kanla beslediğimiz zaman (sözlerimiz ve görüşlerimiz) diriler arasında yaşayacak’ [4] sözünün pratiği başarıdır; kimi zaman ‘Düşmanlarım bana ne yapabilir? Benim cennetim göğsümdedir; öldürülmem şahadet, sürgün edilmem seyahat ve hapsedilmem halvettir.’ [5] sözü zaferin dalgalanan bayrağıdır; kimi zaman da iman nimetinin verdiği o muhteşem tattır gerçek başarı.

Şeytanın ayak kaydırmalarından sakınmak isteyen Müslim, önce kendi görevinin sınırlarını iyi bilmelidir Nasır b. Süleyman’ a göre.[6] Bazı peygamberlerin ve kavimlerin nakillerini ve izahını yapan yazar, çıkarılacak dersleri hazır lokmalar olarak bizlere sunmuştur.

Yardım ve zafer Allah’ın bu ümmete vaadidir. O halde neden gecikiyor? Müslimler gözlerinin daha bir aydın olacağı günleri ne zaman görecek? Belki bugün veya yarın… Müslimlerin bu sorunun cevabından daha çok ‘zaferin gecikmesinin nedenlerini’ bilmeye ihtiyaçları vardır. Sağlam bir bedeni işlevsiz hale getiren mikroplar gibi ümmetin kılcal damarlarına işlemiş olan mikropları bilmeli her Müslim, ta ki bir savunma mekanizması oluşturabilsin nefsinde ve çevresinde. Yazar onbir başlıkta zaferin gecikme nedenlerini izah etmektedir.

Bir noktadan ayrılıp doksan derecelik açıyla gittikçe genişleyen iki doğru gibi, birçok dönemde tavizler bir engel olmuştur ümmetin önünde. Bu şekilde gerçek başarıya ulaşmak mümkün değildir.

Sözün özü: Gereksiz tafsilattan kaçınmak sureti ile gayet veciz olan bu kitap ‘başarı ve zafer’e dair her Müslimin ufkunu genişletecek mühim konuları izah etmiştir.

Allah’ım başarı konusunda İslam ümmeti olarak senden doğru bir bilinç istiyoruz.

 

[1]        .     2/Bakara, 272

[2]        .     S. 13

[3]        .     S. 15-44

[4]        .     Seyyid Kutub

[5]        .     İbni Teymiyye

[6]        .     S. 45- 51

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver