Dini Doğru Anlamak

Kitap: Dini Doğru Anlamak

Yazarı: Ahmet Yusuf Özütoprak

Yayınevi: Buruc

Hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’a yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âli İmran, 102)

Yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız eser, ilk baskısı Pınar, ikinci baskısı Buruc yayınları tarafından yayınlanan ‘Dini Doğru Anlamak’ kitabı olacak. Kitap içerik itibarı ile de kapak başlığını andırmaktadır. Malumdur, geçmiş kavimleri helak eden sebepler adeta bugün topyekûn mevcuttur. Haktan yüz çevirme, haddi aşma, nefsi ilah edinme, kullara kulluk etme, kendisine dahi faydası olmayan ölülerden medet umma, fertlerin hatta toplumların sıradan inanış ve davranışları haline gelmiştir. Bunun temelinde ise dini doğru anlamamaktan geçiyor.

Oysa insanların yaratılış gayeleri kendisinden başka ibadete layık olmayan Allah’a kulluktur. Gönderilen bütün elçiler Allah’a kulluğun temel prensiplerini, esaslarını ve kurallarını bize açıklamıştır. Bir kulun Allah’a karşı kulluk vazifesini yerine getirebilmesi için tüm ‘Rasûllerin yolu’ olan ‘sıratı müstakime’ uymakla mümkündür. Ancak böyle dosdoğru yola tâbi olan ve dini doğru anlayanlar Peygamberlerin müjdesi gereği yok olmayacaklardır.

İşte bu dosdoğru yola tâbi olanların hayat kaynağı Kur’an-ı Kerim, onun pratik izahı sahih sünnet ve önderleri de Allah Rasûlü’dür. Bu menheci izleyen müminler inanış ve davranışlarını Allah Rasûlü’nün pratik yaşantısından alırlar. O’nun öğrettiği kaynaktan beslenirler. Hayat kaynağı olan Kur’an’ı kültürlerini arttırmak için ya da ölülere okumazlar. Örnek neslin okuyup hayatlarına aktardıkları gibi okurlar.

Ancak Allah Rasûlü’nden başka önderleri olanların, Kur’an ile birlikte başka sahte ilahlara başvuranların Allah’tan başkasını memnun etmeye çalışanların alınlarına kazınmış kimlikleri olsa da onlar Allah’ın dininin tabileri değillerdir. Neye yönelmiş neye dayanmışlarsa onun dinine tabi olmuşlardır. Çünkü onlar dinlerini hayat kaynağı olan Kur’an’dan ve onun pratik izahı olan sahih sünnetin dışındaki kaynaklardan almışlardır. Heva ve heveslerine tabi olmuşlardır.

İşte bu ay tanıtımını yaptığımız bu kitap toplumdaki çarpık din anlayışı ile doğru dini anlamak arasında güzel bir mukayese ile konuyu derinlemesine işlemiştir.

Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver