Arınma Yolu

Kitap: Arınma Yolu

Yazarı: Abdulhamid Bilali

Yayınevi: Buruç

Hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder. Ve ancak O’ndan yardım dileriz. Şehadet ederim ki O’ndan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler Allah’tan yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Ali İmran, 103)

Yeni bir kitap tanıtma imkanı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız eser ‘Arınma Yolu’ olacaktır. Allah subhanehu ve teâlâ insanı bir hiçken onu nutfeden yaratıp dünyaya getirmiştir. Hayat sürenlerden bir kısmı hareketine devam etmiş, bir kısmı sakin kalmış, canlılardan ziyade kabir ehline yakın olmuşlardır. Bir kısmı Rabb’inin rızası yolunda hareket etmiş bir kısmı da heva ve heveslerinin yolunda Allah’ın gazabına doğru hareket eder. Ve bunların hepsi de kıyamet gününde bu dünyadaki hareketlerine göre hesaba çekilecektir.

Malumdur ki pratiğe dökülmeyen soyut bir iman sahibini azaptan kurtarmaz. Böyle bir iman kamil de olmaz. Kur’an’da imanı zikredipte bunun yanı sıra ameli zikretmeyen ayet hemen hemen yok gibidir. Bunun için selef alimleri imanı ‘Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmektir’ diye tanımlamışlar. Onun için İslam davetçileri sürekli hareket halinde olmalı, yolun ortasında durup kalmamalı, ümitsizlik rüzgarı estiğinde üşenmemeli, fitneler onu felce uğratmamalıdır. Çünkü hareket başlangıç sükun ise sonuçtur. Evet, hareket bütün kuvvet ve enerjisiyle başlangıçtır. Sükun ise sondur. Yani nefes alsa bile hareket etmeyen bir insan ölüdür.

Öyleyse sükun ehlinden, yani yaşayan ölülerden olmamak içi hareket halinde olmak lazım. Bu hareket Allah’ın izniyle cennete ulaşıncaya kadar devam etmelidir. Ancak bunun gerçekleşmesi için bir davetçinin kendisinde bulundurması gereken bazı vasıflar olması lazım.

İşte bu ay tanıtımını yaptığımız bu eser bu vasıfların bazılarını çok güzel nüktelerle açıklamıştır.

Bu vasıfların bazıları şunlardır: İlim tahsil etmek, ilmiyle amel etmek, güzel ahlaklı olmak, kalplerin iyi tanınması yani mutmain kalpler, mühürlü kalpler, bağlı kalpler, zanni kalpler, oyalanan kalpler ve bu kalplerin bu hale gelmesinin sebepleri: şirki kibir, bidat ehli ile arkadaşlık, çok gülmek, çok yemek vs. ve bu kalplerin ilacı olan Kur’an-ı Kerim okumak, zikir, öğüt dinleme, tevbe ve istiğfar, huşu, haya vb. daha burada zikredemediğimiz nice konular kitapta çok güzel bir üslupla ele alınmıştır. Rabbimden beni ve bütün Müslümanları O’nun rızasına mazhar olan davetçilerin ahlakıyla ahlaklandırmasını diliyorum.

Duamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver