Günahların Dünyadaki Karşılığı

 

Kitap: Günahların Dünyadaki Karşılığı

Yazar: Ahmet Ferid el-Mısri

Yayınevi: Polen/Karınca

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun. Ancak O’na ibadet eder ve ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bu ayki sayımızda siz kardeşlerime tavsiye edeceğim eser ‘Günahların Dünyadaki Karşılığı’ isimli bir kitap olacaktır. Malumdur, bugün Müslümanların bulundukları durumu ve sıkıntıları inceleyen kimse bela, sıkıntı, musibet, kaos ve her türlü zorluğun yaşadığımız çağın en bariz özelliği olduğunu fark eder. Ve şu hakikati hatırlayarak ‘Dünyada fitneden başka bir şey kalmadı’ der. Oysa bu hastalığın teşhisi bellidir o da şudur: fertlerin ve yönetimlerin Allah’ın şeriatından yüz çevirmeleri, insanlığın günah bataklığına sürüklenip Rabbine karşı isyankâr olmasıdır. İnsanların çoğu kafirlerin yol ve gidişatlarına kapılmış durumdalar. Yine birçoğu dünyada sadece günahların hayvani zevklerinin var olduğunu zanneder. Allah subhanehu ve teâlâ böyleleri için:

“İnkar edenler ise dünyadan faydalanır ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Onların yeri ateştir.” [1]

Oysa çözüm bellidir. Ne zaman bu ümmet dinine sarılır, Rabbine itaat eder, Peygamberin sünnetine uyar, işte o zaman övgüye layık, mutlu ve şerefli bir hayat yaşayacaktır. Üstelik hem dünyada şeref ve itibar kazanır hem de ahirette izzet ve saadete kavuşur. Tıpkı asr-ı saadetteki gibi. Onlar hem dünyada hem de ahirette izzet sahibi oldular. Onlar Allah’ın dinini yücelttiler, Allah da onları yüceltti. Ömer’in radıyallahu anh dediği gibi: ‘Biz insanların en zeliliydik. Allah bizi Rasûlü vasıtasıyla aziz kıldı. Ne zaman biz izzeti O’ndan başkasından ararsak, o zaman Allah bizi yine zelil kılar.’

Bugün ümmetin içine düştüğü durum izzeti başkasının yanında aramasıdır. İşte bu durum bizim kendi elimizle işlediğimiz günahların bu dünyadaki karşılığıdır. Bir de bunun ahiretteki karşılığı vardır. Çünkü dünyada zelil bir hayat yaşayan ahirette izzetli bir hayat beklemesin. Bu durumdan kurtulmamızın yolu ise günahları terk edip, salih amele dönmemiz lazım.

Değerli kardeşim bu ay işte bu tehlikeye dikkat çeken bu kitabı okumanı tavsiye ediyorum. Allah’tan umuyorum ki sana da bana da faysa sağlasın.

Fi emanillah.

 

 

[1]       .   47/Muhammed, 12

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver