Dünyanın Allah Katındaki Değeri

Kitap: Dünyanın Allah Katındaki Değeri

Yazarı: Halid Ramazan Hasen

Yayınevi: Polen/Karınca

Hamd, ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ancak O’na ibadet eder, ancak O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bu sayımızda yeni bir kitap tanıtma imkânı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay tanıtacağımız eser (inşallah) ‘Dünyanın Allah Katındaki Değeri’ olacaktır. Allah subhanehu ve teâlâ ahireti ceza ve mükâfat yeri kılmıştır. Allah’a subhanehu ve teâlâ gereği gibi iman edip gereklerini yerine getirenlere mükâfatı, O’na karşı küfür işleyenlere ifade, ceza ve azap mekânıdır.

Dünyayı ise ahiretteki mükâfat ve nimetleri elde etmek ceza ve azaptan kurtulmak için bir imtihan yeri kılmıştır. İnsan ahiretteki mükâfat ve nimetlere bu dünyada hazırlanacaktır. Yani bu dünya insanoğlu için bir imtihan yeridir. Dolayısıyla insanoğlunun dünyadaki bu imtihanı kazanabilmesi için dünyayı iyi tanıması lazım. Çünkü dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğuna inanıp buna dikkat edenler bu imtihanı kazanırken bu oyun ve eğlenceye dalanlar ise imtihanı kaybedenlerdir.

Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyuruyor:

“Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir. Ahiret yurdu ise sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Akletmez misiniz?” (6/En’am, 64)

“Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Kalıcı olan ise ahiret hayatıdır. Keşke bilseniz.” (29/Ankebut, 64)

Allah Rasûlü de hadislerde buyuruyor ki:

“Allah’ın zikrinden olmayan her şey oyun ve eğlencedir.” (Albani Camiu’s Sağir, 4410; Nesai; İmam Ahmed.)

Bir başka hadiste:

“Eğer dünyanın Allah katında bir sivrisinek kadar değeri olsa idi ondan kâfire bir içimlik su bile vermezdi.” (Tirmizi, Sahihu’l Cami, 5168.)

Bu minvalde onlarca ayet, hadis ve özlü söz zikredilebilir (Bunların bir kısmını okuyucu kitapta bulacaktır.) Ancak bütün uyarılara rağmen insanoğlu dünyaya yani oyun ve eğlenceye dalıyor.

Halbuki gerek Kur’an’da gerek sünnette ya da sahabe, tabiin, etbau tabiin ve onların izinde yürüyenler sürekli bu konuda insanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır.

Rabbimden dileğim, bizleri bu dünyanın oyun ve eğlence tehlikesine karşı şuurlandırması, kendisine hem dünyada hem ahirette gereği gibi kul yapmasıdır.

Duamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver