Allah’a Adanmış Gençlikler

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı: Allah’a Adanmış Gençlikler

Kitabın Yazarı: Halis Bayancuk (Ebu Hanzala)

Yayınevi: Furkan Yayınları

Sayfa Sayısı: 160

Yayın Yılı: 2013

Basım Yeri: İstanbul

Cilt/Kâğıt: Karton Kapak, Kitap Kâğıdı

Yazara Dair

Aslen Bingöl yakınlarında bulunan ve eski adı “Musyan” olan Yamaç köyünden Zaza bir aileye mensup olan yazar 1984 Diyarbakır doğumludur. Musyan zazaları köken olarak Harun Reşid döneminin en önemli ve kadim ailelerinden olan Bermekîlerin soyundan olan Suweydîlerin Çabakçur (Bingöl) ve Dersim’e göç edip o bölgelerde yerleşen kollarındandır.

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala), babasının yoğun tempoda süren İslami davet ve hizmet çalışmaları vesilesiyle erken yaşlarda İslami şuur edinmiş ve bu durum gençliğinin ilk yıllarında tevhid ve sünnet temelli menhecî arayışlara yönelmesinde de etkili olmuştur.

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) bir müddet Kürdistan medreselerinde eğitim gördükten sonra Mısır’a gitti. Yaklaşık dört buçuk yıl süren bu ilmî seyahatten sonra 2006 yılında yurda dönerek İstanbul’a yerleşti. Edindiği ilmî ve cemaî birikimini tevhid akidesinin gündemleşmesi ve sünnet-i seniyyenin ihyası için yaptığı çalışmalarda kullandı. Gözaltılardan ve mahpusluktan arta kalan vakitlerde yoğun bir tempoda sürdürdüğü tevhid ve sünnet daveti başta gençler olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında oldukça geniş kitlelere ulaşmıştır. Son olarak 30 Mayıs 2017’de yedinci kez gözaltına alınmış ve 7 Haziran 2017’de yeniden tutuklanarak ülkenin en sıkı korunan yüksek güvenlikli hapishanesinde mahpus olarak tutulmaktadır. Tanıtım konusu olan “Allah’a Adanmış Gençlikler” kitabı dışında şu ana dek yayınlanmış diğer kitapları şunlardır:

• Akaid Dersleri

• Güncel İtikad Meseleleri

• Tüm Resûllerin Ortak Daveti

• İhtilaf Fıkhı

• Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları

• Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

• Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

• Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri (Komisyon)

• Ramazan Mektubu (Risale)

• Tüm Resûllerin Ortak Müjdesi

• Kalp Katılığının Zararları (Şerh)

• Dinin Anlaşılmasında Dört Temel Kaide (Şerh)

• Tevhid Meali (Kur’ân-ı Kerim’in orijinal Arapça metnine ve maksadına en yakın Türkçe Açıklaması)

Gençlik: “Ömrün Bir Öğünü”yle Ebedî Esenliğe Açılan Kapı

“Allah’a Adanmış Gençlikler” kitabı, yazar tarafından daha önce yazılıp Tevhid Dergisi’nde yayınlanmış olan yazılarının derlenerek kitap hâline getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan ömrünün en güçlü, en verimli ve en dinamik devri olan gençlik, kişinin hem dünyasına hem de ahiretine kazançlı yatırımlarda bulunabilmek için geniş imkânlara sahip olduğu mümtaz bir dönemdir.

Bilindiği üzere insan ömrünün gençlikten önceki (bebeklik ve çocukluk) yılları ailesinin gözetimi ve kontrolü altında gençlik devrine hazırlık ve yatırım çabalarıyla, gençlik yılları da bizzat genç adam tarafından gençliğinin zevale uğramasından sonraki dönemlere hazırlık maksadıyla sürekli bir çalışma ve yatırım çabasıyla geçmektedir. Yazar da kitabında bu tür çabaların en hayırlısının ve hem dünyevi hem de uhrevi getirisi en yüksek kazançlı olanının, özellikle de uhrevi açıdan en yararlı hizmetin, o genç yürek ve bedenin Allah’a adanmasıyla mümkün ve kolay olabileceğini savunarak bunun yegâne hakikat olduğunu ortaya koyar. Temel referans olarak Kur’ân-ı Kerim ayetleri ile Resûlullah’ın hadislerini göstermekle beraber bunun insanlık tarihi boyunca pratik olarak nasıl gerçekleşmiş olduğunu da geçmiş devirlerde yaşamış muvahhid gençlerden ve Resûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem genç ashabının radiyallahu anhum Allah’a adanmış örnek hayatlarından misallerle gözler önüne serer.

Kitapta konu edinilen her örnek genç şahsiyetin hiçbir şekilde mitolojik/efsanevi kahramanlar olmadığını özellikle vurgular. Zira İslam dışındaki dinler ve ideolojiler mensuplarının motivasyonunu canlı ve sürekli kılmak için mitlere ve mitolojik kahramanlara şiddetle ihtiyaç duyar. Oysa aziz İslam’ın böylesi efsanelere hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. İslam’da hiçbir zaman efsanelere ve efsanevi kahramanlara yer yoktur. Çünkü insana huzur, saadet ve izzet kazandıran ve ebedî hayatta kurtuluşa ve bitimsiz esenliğe kavuşmasına vesile olan bizzat İslam’dır.

Yazar her bir tevhid neferi gencin, aslında her insanda az ya da çok mevcut olan menfi özelliklerle de malul olduğunu belirtir. Muvahhid genci özel kılan, mümtaz ve değerli bir şahsiyete dönüştüren etkenlerin başında onların sahih bir akide, pazarlıksız bir iman, Rablerine olan tevekkül ve rabbani menhece bağlılıkları olduğunu savunur. Böylelikle o gençler, yaşadıkları gençlik döneminin hem nefsanî hem de harici olumsuz yönlerini terbiye etmiş, hatta Allah’ın lütfuyla hayra çevirmişlerdir. Kitapta anlatılan her bir genç muvahhidin zorlu ama izzetli hayatından bazı anekdotları okuyan genç bir okur, kendisinin aslında o mümtaz yaşıtlarıyla ne kadar da benzer özellikleri, idealleri ve hedefleri olduğunun ayırdına varır. Bu anlamda günümüz genç okurlarında tabiri caizse derin uykudan uyandırıcı dürtücü bir etkisi vardır kitabın.

Yazar gençlerin çoğunda mevcut olan asilik ve hırçınlık gibi olumsuzlukların varlığını yadsımamakla beraber, gençliğini Allah’a adayan bir gençte bu davranış bozukluklarının pozitif yönde nasıl değişip olgunlaşacabildiğini ashabın gençlerinden örnekler vererek ifade eder. Allah’a adanmış bir genç bu tür olumsuzluklardan ve sorumsuzluklardan sıyrılınca davada atılganlık ve fedakârlıkta örnek şahsiyete dönüşür. Bundan sonra merakı ilme ve kuvveti hizmete yönelecektir.

Bugünün gençliğinin dünün gençliğinden bu anlamda hiçbir farkı olmadığını savunur yazar. Allah subhanehu ve teâlâ nasıl ki geçmiş milletlerin muvahhid gençlerinin cehd ve gayretlerini misli ile mükâfatlandırmış ise bugünün gençlerine de lütufta bulunacaktır. Yeter ki O’na dayanıp takip etmekle mükellef kılındıkları menhece içtenlikle bağlı kalsınlar.

“Ve her diriliş, bu işe gönül vermiş gençlerin eliyle, emeğiyle ve yüreğiyle gerçekleşti. Her resûle gençler havarilik ve ashablık ettiği gibi; her müceddid ve hareket önderine de yine gençler yaren oldular.

Hangi ümmet tarihe hayırlı bir şahitlikte bulunmuşsa mutlaka orada Rablerine iman etmiş bir gençler topluluğu bulunmuştur.”

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver