Ahâd

Kitabın Yazarı: Osman SADIKOĞLU

Yayınevi: Tevhid Basım Yayın

Basım Tarihi: 2019

Sayfa Sayısı: 155

Ebat: 135×210 mm

Kitap Hakkında

Bu ay tanıtacağımız kitabımızda her biri diğerinden bağımsız on dört hikâye yer almaktadır. Hikâyeler gerçek hayattaki yaşanmışlıklardan derlenmiş olup kitabın uygulanabilirliğini arttırarak aurasını yükseltmektedir.

Kitaptaki hikâyeler laf olsun kabîlinden değil, her biri, günümüzde tevhid ve sünnet karşısında sancak kaldırmış fırkaları, günümüzde bireylerin ve toplulukların bazı mühim problemlerini, bu problemlerin üstesinden gelebileceğimiz davet sahasına dair tecrübeleri içermektedir.

Örneğin;

“Kapı Altı” tağutlara uşaklık yapan marabalar ve bunlara karşı nasıl tavır takınılması gerektiğini,

“İhlas” çocuğu üzerinden dünyalık planlar kuran ebeveynlerin çocuklarını İslam davasına adamasına teşvik edecek bir kıssayı,

“Kırmızı Düdük” işsizlik problemi ve tevekkül ederek sorunun çözülebileceğini,

“İbrahim” tağuta kulluğun modern mâbedleri denebilecek eğitim sistemini,

“Alâmet-i Kıyamet” Mescid-i Dırar ahalisi olan klasik cami cemaati, tevhid davetini nasıl karşıladıkları ve davete tepkileri; bununla birlikte bir davetçinin yakın çevresini davet etmekteki hassasiyetini,

“Davetçi” İslam’ı yanlış temsil eden kişilerin zihin dünyası, İslâm davetinde tavizsiz olmak gerektiği, tavizsiz ve Rabbani bir davetin kalplerde makes bulacağını,

“Seccadeli Zerdüştler” Sol-Kürt’ün cezaevi yapılanması, inanç esasları ve oluşturmak istedikleri bireyin kabul etmesi gereken asgari değerler ve Müslimlerin cezaevi ortamında benzer kişilerle ilişkilerinin ana hatlarını,

“Davetçiler ve Yargıçlar” evvelden günümüze her tonda müşrikin itirazlarının mecmuasını,

“Servet” devlete jurnalcilik yapanları ve devletin, kullandığı kişilerle işi bitince -şeytanın işi bittiği kişiyi terk edip çaresizce bırakması gibi- onları yüz üstü bırakmasını,

“Tünel” tefekkür okulu diyebileceğimiz bir tren ve derslik mesabesinde olan kompartımanında nasıl tefekkür edileceğine dair ince notlarını, Şia ve bilhassa günümüzdeki cürümlerini,

“Sabri Hocaefendi’nin Muhakemesi” dünyalık çıkarları Allah’ın dinine ve ayetlerine tercih eden cami hocalarının/bel’amların, ekmeğini yedikleri dine ihanetlerini, insanları din adı altında sömürmelerini,

“Hariçten Bir Gazel” günümüz tağutî rejimlerin meşrulaştırıcaları, tevhid davetinin önündeki en büyük engellerden irca akidesini ele almaktadır.

Yazarın dediği gibi, “Elinizdeki kitap, üzerimize âdeta sağanak sağanak yağmakta olan itikadi ve amelî sapmalara karşı bugün her bir muvahhid mümin için şiarın şu olması gerektiğini salık verir: ‘Eğer beldelerimiz, yüceltilmek istenen modern şirk unsurlarıyla cahiliye Mekke’sine dönüştürülmeye çalışılıyorsa şirk ehlini çaresiz bırakan sarsılmaz bir inanç ve çelik gibi bir iradeyle her mümin de birer Bilâl olmalıdır!’ ”

Bir sonraki kitap tanıtımımızda görüşmek duası ile…

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver