Konversiyon Bozukluğu

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât ve selam olsun…

Ruhsal rahatsızlık olarak kabul edilen ve görülme sıklığı azımsanmayacak kadar çok olan konversif bozukluğunu açıklayacağız biiznillah…

Konversiyon; çevirme demektir. Kişinin çoğunlukla ruhsal sıkıntısını beden diline çevirmesi yani sıkıntının beden diliyle ifade edilme hâlidir. Ruhsal sıkıntıların, olumsuz hislerin, birtakım olumsuz düşüncelerin bedene yansıma hâli diyebiliriz. Genellikle kişinin kendisini yeterli düzeyde ifade edemediği durumlarda konversif belirtiler bir şekilde kişinin sözsüz iletişim biçimi olmaktadır.

Konversif bozukluk kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Bu hastalık her yaşta görülebilir. Çocukluk yıllarında nadiren ortaya çıkmakta olup, ergenlik ve gençlik döneminde daha sık rastlanmaktadır. Altta yatan organik bir neden bulunmaksızın ortaya çıkan, bayılma, felç olma ve duyu kaybı gibi bazı nörolojik belirtilerin görüldüğü klinik tablodur.

Belirtiler nörolojik hastalıkları taklit eder. Ve çoğunlukla hastanın günlük işlerini aksatacak kadar hayatını etkileyebilmektedir. En sık görülen belirtiler;

Bayılma, Epilepsi/Sara Benzeri Nöbet Geçirme

Hastalar tek başına iken bayılma pek olmaz. Sıklıkla kalabalığın olduğu yerlerde bayılma görülür. Bayılma sırasında pat diye düşme olmazken kendini yaralamadan olduğu yere adeta yığılırlar ve bilinç kaybı görülmez. Hasta etrafta olanları duyduğunu ancak yanıt veremediğini, tüm bedeninin felç olduğunu, hissettiğini belirtir. Bayılma genelde uzun sürelidir. Kendine gelirken ağlama, saldırgan davranışlarda bulunma, saçını, yüzünü yolma gibi taşkınlık belirtileri görülebilir.

Kol, Bacak veya Tüm Bedende Karıncalanma, Uyuşma, Felç Olma

Kişinin nörolojik muayenesinde organik bir neden bulunamaz ve uyuşan bölge sinir kökenli duyu kayıplarından farklıdır.

Körlük

Sıklıkla tek gözün görmemesi, iki gözde körlük olur. Göz muayenesi normaldir.

Konuşamama

Genelde bayılma sonrası ısrarla konuşturulunca hastalar kısık sesle konuşabilir. Konuşamamayı açıklayacak organik bir neden bulunamaz.

Bedenin herhangi bir yerinde titreme veya istemsiz beden hareketleri görülebilir. Özellikle izlendiklerini anladıklarında tüm bu belirtilerde artma görülür.

Tüm bu belirtilerin konversiyon bozukluğu olabilmesi için bilinç dışı olması gerekir. Eğer belirti hastanın kendi istemi ile ve bilinçli olarak ortaya çıkıyorsa başka ruhsal hastalıktan söz edilir.

Konversiyon tepkisinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber en çok şu görüşler üzerinde durulmakta;

• Konversiyon; çözümlenmemiş psikolojik iç çatışmaların neden olduğu sıkıntı sonucu ortaya çıkar.

• Kişi çevresi ile sözel iletişim kuramadığı durumda sıkıntısını beden dili ile ifade eder.

• Yakınlarına istediğini yaptırmak, kontrolü ele geçirmek, belli bir kazanç sağlama amacının güdülmesi.

• Bazı bedensel hastalıklar sonucunda bu belirtiler ortaya çıkabilir. Yatkın olan kişilerde ağır bedensel hastalıkları takiben konversiyon belirtileri görülebilir.

• Kişinin herhangi bir yakınının ölmesi, anne ve babanın ayrılması gibi duygusal durumların görülmesi, duygusal durumların tepkisi normal sürecini tamamlayıp çözülmediği zaman konversiyon bozukluğu ve diğer ruhsal sıkıntıların görülme olasılığı artmaktadır.

Belirtilerin sadece biri olabileceği gibi birkaçı da aynı anda görülebilmektedir. Bu belirtilerin nörolojik kökenli olup olmadığı veya sebebiyet verebilecek tüm durumların belirtiye göre ilgili branş hekimi tarafından araştırılması gerekir. Çoğu zaman hastalığın pekişmesini önlemek için ayrıntılı tetkik yapılması pek önerilmemekte, hastanın kliniği ile beraber detaylı öyküsü de dinlendiğinde konversiyon tanısı tecrübeli hekim tarafından rahatlıkla konulabilmektedir. Tam emin olunamadığı durumlarda ise belirtiye göre yapılması gereken tetkike karar verilebilir.

Sonuç

Konversiyon bozukluğunda hasta, ‘Ne olur beni görün ve rahatsızlıklarımı önemseyin’ şeklinde etrafındakilere veya aile bireylerine mesaj vermiş oluyor. Kişinin iradesi dışında gelişen bu rahatsızlığın hastaya bazı kazançları olmaktadır. Hasta bunun sayesinde yapması gereken bazı yükümlülüklerden kurtulabilmekte veya bazı haklar elde edebilmektedir. Bu tür kazançlar hastalığın ilerlemesine, tekrarlamasına sebep olmaktadır. Bu da tedaviyi güçleştirmektedir. Yapılması gereken, hastaya hastalığı nedeniyle bazı haklar tanımamak ve hastalık öncesi nasıl davranılıyorsa aynı tutumu devam ettirmektir. Stres sonrası bayılan ve bunun psikolojik kökenli bayılma olduğu doktor tarafından onaylanan bir hasta aile ortamında bayıldığında onu sakin bir odaya alıp yalnız bırakmak hastaya daha iyi gelecektir. Çoğu zaman uygun çevresel koşullarla birlikte kendiliğinden ve telkin yöntemi ile düzelmeler görülebilir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi konversiyon bozukluğunun en sık görülen belirtileri arasında bayılma nöbetleri yer almaktadır. Bu bayılmalar halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi nöbetleri ile benzerlik göstermektedir. Bir sonraki yazımızda Epilepsi/Sara hastalığını açıklamaya çalışacağız inşallah…

Davamızın sonu âlemlerin Rabbine hamd etmektir. 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver

Konversiyon Bozukluğu

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât ve selam olsun…

Ruhsal rahatsızlık olarak kabul edilen ve görülme sıklığı azımsanmayacak kadar çok olan konversif bozukluğunu açıklayacağız biiznillah…

Konversiyon; çevirme demektir. Kişinin çoğunlukla ruhsal sıkıntısını beden diline çevirmesi yani sıkıntının beden diliyle ifade edilme hâlidir. Ruhsal sıkıntıların, olumsuz hislerin, birtakım olumsuz düşüncelerin bedene yansıma hâli diyebiliriz. Genellikle kişinin kendisini yeterli düzeyde ifade edemediği durumlarda konversif belirtiler bir şekilde kişinin sözsüz iletişim biçimi olmaktadır.

Konversif bozukluk kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Bu hastalık her yaşta görülebilir. Çocukluk yıllarında nadiren ortaya çıkmakta olup, ergenlik ve gençlik döneminde daha sık rastlanmaktadır. Altta yatan organik bir neden bulunmaksızın ortaya çıkan, bayılma, felç olma ve duyu kaybı gibi bazı nörolojik belirtilerin görüldüğü klinik tablodur.

Belirtiler nörolojik hastalıkları taklit eder. Ve çoğunlukla hastanın günlük işlerini aksatacak kadar hayatını etkileyebilmektedir. En sık görülen belirtiler;

Bayılma, Epilepsi/Sara Benzeri Nöbet Geçirme

Hastalar tek başına iken bayılma pek olmaz. Sıklıkla kalabalığın olduğu yerlerde bayılma görülür. Bayılma sırasında pat diye düşme olmazken kendini yaralamadan olduğu yere adeta yığılırlar ve bilinç kaybı görülmez. Hasta etrafta olanları duyduğunu ancak yanıt veremediğini, tüm bedeninin felç olduğunu, hissettiğini belirtir. Bayılma genelde uzun sürelidir. Kendine gelirken ağlama, saldırgan davranışlarda bulunma, saçını, yüzünü yolma gibi taşkınlık belirtileri görülebilir.

Kol, Bacak veya Tüm Bedende Karıncalanma, Uyuşma, Felç Olma

Kişinin nörolojik muayenesinde organik bir neden bulunamaz ve uyuşan bölge sinir kökenli duyu kayıplarından farklıdır.

Körlük

Sıklıkla tek gözün görmemesi, iki gözde körlük olur. Göz muayenesi normaldir.

Konuşamama

Genelde bayılma sonrası ısrarla konuşturulunca hastalar kısık sesle konuşabilir. Konuşamamayı açıklayacak organik bir neden bulunamaz.

Bedenin herhangi bir yerinde titreme veya istemsiz beden hareketleri görülebilir. Özellikle izlendiklerini anladıklarında tüm bu belirtilerde artma görülür.

Tüm bu belirtilerin konversiyon bozukluğu olabilmesi için bilinç dışı olması gerekir. Eğer belirti hastanın kendi istemi ile ve bilinçli olarak ortaya çıkıyorsa başka ruhsal hastalıktan söz edilir.

Konversiyon tepkisinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber en çok şu görüşler üzerinde durulmakta;

• Konversiyon; çözümlenmemiş psikolojik iç çatışmaların neden olduğu sıkıntı sonucu ortaya çıkar.

• Kişi çevresi ile sözel iletişim kuramadığı durumda sıkıntısını beden dili ile ifade eder.

• Yakınlarına istediğini yaptırmak, kontrolü ele geçirmek, belli bir kazanç sağlama amacının güdülmesi.

• Bazı bedensel hastalıklar sonucunda bu belirtiler ortaya çıkabilir. Yatkın olan kişilerde ağır bedensel hastalıkları takiben konversiyon belirtileri görülebilir.

• Kişinin herhangi bir yakınının ölmesi, anne ve babanın ayrılması gibi duygusal durumların görülmesi, duygusal durumların tepkisi normal sürecini tamamlayıp çözülmediği zaman konversiyon bozukluğu ve diğer ruhsal sıkıntıların görülme olasılığı artmaktadır.

Belirtilerin sadece biri olabileceği gibi birkaçı da aynı anda görülebilmektedir. Bu belirtilerin nörolojik kökenli olup olmadığı veya sebebiyet verebilecek tüm durumların belirtiye göre ilgili branş hekimi tarafından araştırılması gerekir. Çoğu zaman hastalığın pekişmesini önlemek için ayrıntılı tetkik yapılması pek önerilmemekte, hastanın kliniği ile beraber detaylı öyküsü de dinlendiğinde konversiyon tanısı tecrübeli hekim tarafından rahatlıkla konulabilmektedir. Tam emin olunamadığı durumlarda ise belirtiye göre yapılması gereken tetkike karar verilebilir.

Sonuç

Konversiyon bozukluğunda hasta, ‘Ne olur beni görün ve rahatsızlıklarımı önemseyin’ şeklinde etrafındakilere veya aile bireylerine mesaj vermiş oluyor. Kişinin iradesi dışında gelişen bu rahatsızlığın hastaya bazı kazançları olmaktadır. Hasta bunun sayesinde yapması gereken bazı yükümlülüklerden kurtulabilmekte veya bazı haklar elde edebilmektedir. Bu tür kazançlar hastalığın ilerlemesine, tekrarlamasına sebep olmaktadır. Bu da tedaviyi güçleştirmektedir. Yapılması gereken, hastaya hastalığı nedeniyle bazı haklar tanımamak ve hastalık öncesi nasıl davranılıyorsa aynı tutumu devam ettirmektir. Stres sonrası bayılan ve bunun psikolojik kökenli bayılma olduğu doktor tarafından onaylanan bir hasta aile ortamında bayıldığında onu sakin bir odaya alıp yalnız bırakmak hastaya daha iyi gelecektir. Çoğu zaman uygun çevresel koşullarla birlikte kendiliğinden ve telkin yöntemi ile düzelmeler görülebilir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi konversiyon bozukluğunun en sık görülen belirtileri arasında bayılma nöbetleri yer almaktadır. Bu bayılmalar halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi nöbetleri ile benzerlik göstermektedir. Bir sonraki yazımızda Epilepsi/Sara hastalığını açıklamaya çalışacağız inşallah…

Davamızın sonu âlemlerin Rabbine hamd etmektir. 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver