Güzel Ahlak

 

Allah subhanehu ve teâlâ hamd, Rasûlü’ne salat ve selam olsun…

İslam, ahlaka ve ahlak ilmine ciddi manada önem vermiştir. Güzel ahlakın faziletini zikredip insanları ona teşvik ederken kötü ahlakı zemmederek insanları ondan sakındırmıştır. İslam’ın teşvik ettiğini yerine getirip zemmettiğinden sakınmak için müminin güzel ahlak ile ahlaklanması ve kötü ahlaktan uzak durması gerekir. Çünkü müşrikler de olan ahlakî bir zafiyet veya ahlakî bir problem ciddi manada eleştirilmezken, mümin İslam’ı temsil ettiği için hemen eleştirilir. Küçük bir hatası insanlar tarafından abartılır. Sigara içmek haramdır. Sıradan bir insanın sigara içmesi insanlar tarafından ciddi manada eleştirilmeyip normal karşılanırken, mümin içtiği zaman ciddi manada eleştirip tepki verilir.

Mümin kişi bulunmuş olduğu toplum içerisinde sanki beyaz bir gömlek gibidir. Nasıl beyaz bir gömlek üzerinde küçük bir leke göze batarsa, müminin her yapmış olduğu ve söylemiş olduğu da hemen insanların gözüne batar. Dolayısıyla insanlar eleştiri oklarını müminlerin üzerine yönlendirirler. Bu nedenle mümin kişi çok titiz hareket etmeli ve hatta diğer insanlar yaptığında normal karşılanacak davranışlardan dahi uzak kalmaya çalışmalıdır.

Peygamberimizin daveti, güzel ahlakı sayesinde meyvesini veriyor… Peygamberimizin davetinin Mekke de kısmen başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de güzel ahlakı idi. Onun güzel ahlakı Mekke de herkes tarafından biliniyordu. İnsanlar onun ahlakına hayran olup sürekli başka yerlerde onu övüyorlardı. Ne zamanki kendisine Nubuvvet verilip insanları tevhide çağırdı; kimisi ona karşı cephe alıp onunla mücadele etti; kimisi de böyle bir ahlaka sahip olan yanlış bir şeye davet etmez düşüncesi ile onun getirdiklerine iman ettiğini söyledi. Kişinin davet ettiği şey ne olursa olsun fark etmez ahlakının güzelliği veya çirkinliği insanların daveti kabul etmesine veya etmemesine çok etki eder.

Hatice radıyallahu anha Peygamberimizi güzel ahlakı ile teselli ediyor…

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kendisine ilk geldiğinde korkup hızlı adımlarla evine doğru gidiyor. Hatice’ye radıyallahu anha: ‘Beni örtün, beni örtün’ diyor. Hemen kendisini örtüyorlar. Ürperti kendisinden geçince Hatice’ye olup bitenleri anlatıyor. Ve ‘Kendimden çok korktum’ diyor. Bunun üzerine Hatice annemiz onun güzel ahlakını zikrederek korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyip onu teselli ediyor. ‘Hayır, asla, Allah seni mahcup etmez, çünkü sen akraba ile ilişkiyi kesmezsin işini göremeyenlerin yükünü yüklenir, fakir fukarayı kazanır, misafir ağırlarsın, hak yolunda karşılaşılan sıkıntılara yardım edersin.” (Buhari)

Güzel ahlak Peygamberimizin yaşam biçimi olduğu gibi onun tarafından bize de emredilmiştir… Muaz bin Cebel’den radıyallahu anh rivayeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Nerede olursan ol Allah’tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik işle. Bu o kötülüğü siler. İnsanlara da güzel ahlak ile muamele et.” (Tirmizi)

Allah ve Rasûlü’nün bize emrettiği her şeyde biz bilsek de bilmesek de mutlaka bizim için bazı faydalar vardır. Güzel ahlaklı olmamızı bize emreden Allah Rasûlü, bunun faziletlerini ve faydalarını da beyan etmiştir ki kişi buna daha fazla önem versin.

En hayırlı Müslüman olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir… Allah ve Rasûlü Müslümanın en hayırlı özelliklerini Kur’an ve Sünnet’te açıklamışlardır. Müslümanın en hayırlı özelliklerinden bir tanesi de güzel ahlaklı olmasıdır. Abdullah b. Amr b. As’tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

”Rasûlullah çirkin söz söyleyen ve çirkinliğe yeltenen biri değildi. O şöyle derdi : ‘Sizin en hayırlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır.’ ” (Buhari, Müslim)

Kıyamet günü kulun terazisinde en ağır amel güzel ahlaktır… Kıyamet günü terazi kurulduğu zaman herkes hayır amellerinin daha ağır basmasını isteyecektir. Bunun olabilmesi için dünyadayken bunun hazırlığının yapılması gerekir. Bunun yollarından bir tanesi de güzel ahlaktan geçer.

Güzel ahlakın sayesinde gündüz oruç tutan gece ibadet eden kişilerin derecelerine ulaşabilirsin… Geceleri kaim gündüzleri saim olmak sahabenin temel özelliklerinden bir tanesi idi. Bugün sen de bunu yapıp onların aldığı ecri alabilirsin. Eğer yapamıyorsan üzülme ahlakını güzelleştirerek bu mertebeye ulaşabilirsin. Aişe’den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

“Rasûlullah’tan işittim şöyle buyurdu: ‘Mümin, güzel ahlakı sayesinde, gündüz oruç tutup gece ibadet eden kişilerin derecesine ulaşır.’ ” (Ebu Davud)

Cennete gidip ve cennetin en üst mertebesinde bir evinin olmasını ister misin? Eminim ki herkesin bu soruya vereceği cevap evet olacaktır. Eğer gerçekten istiyorsan şu hadisleri uygula ve güzel ahlakınla istediklerini elde et. Ebu Hureyre’den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle demiştir:

“Rasûlullah’a insanların cennete girmesine en çok sebep olan şey soruldu: ‘Takva ve güzel ahlak’ buyurdu. İnsanların cehenneme en çok girmesine sebep olan şey soruldu: ‘Ağız ve avret yeri’ buyurdu.” (Tirmizi)

Ebu Umame El-Bahili’den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Haklı da olsa tartışmayı terk eden kişiye cennetin kenarında bir ev verileceğine kefilim. Şaka da olsa yalanı terk eden kişiye cennetin ortasında bir ev verileceğine kefilim. Ahlakı güzel olan kişiye de cennetin en yüksek yerinde bir ev verileceğine kefilim.” (Ebu Davud)

Rasûlullah’ın en çok sevdiği ve ona kıyamet günü en yakın olanlardan mı olmak istiyorsun? Eğer çok istiyorum diyorsan şu hadisi dinle ve uygula: Cabir’den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“İçinizde en çok sevdiğim kişiler ve kıyamet günü bana en yakın olan kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır.” (Tirmizi)          

 Peki, güzel ahlak nedir? Nasıl elde edilir? Diye soracak olursan bunu önümüzdeki ay anlatmaya çalışacağız inşaallah.

Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. (Uğur Pekcan’ın ‘İslam’a Davette 55 Esas’ isimli eserinden faydalanılmıştır)

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver