Ehlen ve Sehlen Ya Ramazan!

Ramazan bir sıçrama tahtasıdır, insanın kulluk seyrinde. Olgunluk, kimlik inşa eder. Serseri bir yaşamın ucundan tutar ve hizaya çeker, hayatı öğretir. Mühim olan ile ehem olanın arasını ayırmayı söyler.

Toplum olarak, kendimizin yabancısı olan insanlarız, çünkü öz kimliğimizi tanımıyoruz. Bu bizim hâl-i pürmelalimiz. Şehrullah ise bize bizi, şahsa kendisini öğretir, kendisi olmayı öğretir.

İnsan en çok kendisini dinlemelidir. Kendisini dinlemeyen, kendisini bilemez; kendisini bilemeyense, terbiye edemez. Ramazan, kendimizi dinlememiz ve kendisinden kaçtığımız nefsimizi tanımamız için fırsattır.

Allah’a (cc) kul olma, kendimiz olma ve yine “biz” olarak ümmet olma yolunda ihtiyacımız olan bir kavram vardır: “kim”lik. Bu kimlik; rahmetin, sükûnetin ve ubudiyetin kendisinde toplandığı ay olan, Ramazan’da inşa edilir. Zira kim olduğumuzu, kimden gelip kime gideceğimizi, giderkenki istirahatgâhımızı ve himmetlerin asıl mercisini en iyi o zaman anlarız. Bu farkındalık ve şuurla bir muvahhid olarak kimliğimizi inşa ederiz. İnşa ettiğimiz kimliğimizde varsa ıslaha ihtiyacı olan noktalar, ıslah ederiz.

Ümmet olma bilinci bir müminin kimlik tanımı içerisinde en müstesna yere konumlanır. Bu aidiyet ve bağlılık, bir sevk ve motivasyon kaynağıdır birey için. Yaptıkları ve yapacakları konusunda daha emin, daha kaygısız ve daha mütevekkil olmasını sağlar. Mümin birey, Ramazan’da hayatı, dünyayı ve ümmeti kuşbakışı görme imkânına kavuşur. Bu merhale kimlik inşasında çok mühimdir. Öyle ki hayatı, hayatın içerisinde kaim olduğu dünyayı ve kendisine müntesip olduğu ümmeti derinden tahlil etme imkânı verir. Bu bilinç ve tahlilden yoksun birey muvahhid olsa da “bilinçsiz muvahhid” kategorisindedir ve bu bilinçsizlik kendisine zarar verir.

Ramazan, ümmet bilincini kazanmak suretiyle sahih kimlik kazanmış Müslimlerin zaferlerini görmüştür. Bedir’in, Mekke Fethi’nin, Endülüs Fethi’nin bu ayda olması bizim için bunu ifade eder. İslam ümmetinin derin hafızasına Ramazan zaferleriyle kazınmış, sadra şifa kazanımlarla yazılmıştır.

Velhasıl; Ramazan, mümin için her şeydir. Hedefine onu ulaştıran, kulluk yolunun taşlarını muhkem/sağlam döşemesini sağlayan gayet önemli bir aydır.

Rabbimiz, sana münacatımız odur ki, bizi senin ayın olan Ramazan’a vasıl eylediğin gibi rahmetine de garkeyle. Omuzlarımızda ağırlık yapan masiyetlerimizi, gafletlerimizi, taksiratımızı rahmetinle mağfiret eyle. Bizi ulaştırdığın bu mübarek ayda salih amellere muvaffak eyle. Bu ayda yapacağımız amelleri sebatımız için ve rızana nail olmak için bir vesile eyle. Unutur, yanılır, gaflet edersek sen Rahman’sın, Rauf’sun, şefkat ve rahmetinle affeyle. Kadir gecesinde huzurunda kaim olan, mağfur/bağışlanmış kullarından eyle. Allahumme amin.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver