Yakin Üzere Yakınlık

 

Allah’a yakınlık; Allah’ın her kuluna şah damarından bile daha yakın olduğu şuurunu söz, amel, düşünüş ve hatta hayallerinin kılavuzu kılmaktır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, mümin kulun fıtratında övülmeye değer ahlakî özelliklerin yerleşmesinin ve yerilen kötü huylardan arınmanın  vesilesi ve neticesidir.

Allah’a yakınlık, en zor ve bunalımlı zamanlarda umulmadık ve beklenmedik kurtuluş kapılarının açılacağına dair güçlü bir inanç sahibi olmaktır.

Allah’ın subhanehu ve teala yakınlığı ve Allah’a yakınlık demek O’nun sevgisine naîl olmaktır. O’nun sevgisi ise hem yeryüzündeki hem de melekut alemindeki sevdiklerinin ve sevenlerinin muhabbetine mazhariyettir.

Allah’ın yakınlığı ve Allah’a yakınlık, sahih akidenin, kamil imanın ve güzel ahlakın eşsiz mükâfatıdır.

 Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, imana zarar verecek ve inancı sarsacak fitnelerden, şüphelerden ve şehvetlerden korunma gayretidir.

Allah’a yakın olduğunun ve Allah’ın yakınlığının şuurunda olan bir mümin, kibrit kutusu gibi bir yere dahi hapsedilse orada da Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu talep eder.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, kötülükleri ve isyanı terk ederek ibadette ihlaslı olmaktır.

Allah’a yakınlık, sahih tevhid istikametine tabi olmakla mümkün ve kolay olur. Zira Allah subhanehu ve teala kullarından doğru yolda istikamet ister.

Allah’a subhanehu ve teala yakın olan kalp şirkten, şüphelerden, bid’atlerden, nifaktan, riyadan, mal ve evlat afetlerinin saptırıcılığından uzak ve korunmuş olan sağlam ve sağlıklı bir kalptir.

Allah’a yakınlaşmak, Meryem aleyhisselam gibi, Allah subhanehu ve teala dışında her şeyi bırakıp bütünüyle O’na yönelerek, şeref, iffet ve fazilet bakımından devrinin bütün kadınlarından üstün kılınıp onların arasında seçkin bir konumda ‘Betül’ olabilmektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakın olmak, gizlide ve açıkta  haşyet ve takva halinde olabilmektir.

Allah’a yakınlık, düşman ordularına karşı sadece savaşçı sayısı veya savaş ekipmanlarıyla değil, halis niyet, selim kalp ve Allah’a itaat ile galip gelinebileceğini bilmek ve bu hakikate uygun hareket edebilmektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, her çeşit gam ve keder karanlıklarını dağıtıp gideren sabrı kuşanmaktır.

Allah’a yakınlık, gecenin bir kısmını ibadet ederek ayakta geçirmek, mescitte ve cephede safları sıklaştırmak ve İslam yurdunun hudut boyunda ribattır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık; nefsini, sırtında keramet yurdu cennete ulaşmaya vesile olacak bir binek kılabilmektir.

Allah’a yakın olmak, Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem son asırda unutulup terk edilmiş olan sünnetlerinden birini ihyâ ederek onunla amel etmektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakın olmak, müslüman esnaf-tacir için doğru sözlü ve güvenilir olmaktır.

Allah’a yakınlık; mümin kimsenin yaptığı ameli küçük görmesinden dolayı iptal olmayan, meleğin bilmediği için yazmadığı ve şeytanın vakıf olmadığı için ifsad edemediği ihlas hâlidir.

Allah’a subhanehu ve teala  yakınlık; kişinin tevhid dairesine girmesiyle beraber kalbinin iman nuruyla aydınlanıp inşirah bulmasıdır.

Allah’a yakınlık; yeryüzünün en şereflileri olan muvahhid, müctehid ve mücahidleri Allah için sevmek ve onlara ensar olmak, düşmanlara Allah için buğz etmektir.

Allah’a yakınlık; Lailaheillallah’ın hayatın her alanında tatbiki ile müminin kalbinin yegâne Mabud’unun, Mahbub’unun ve Matlub’unun Allah subhanehu ve teala olmasıyla gerçekleşir.

Allah’a subhanehu ve teala  yakınlık; kalbin her halükarda arşa bağlı olmasıdır.

Allah’a yakın olmak, peygamberlerin, sıddıkların, şehidlerin ve salihlerin yolunda yürürken bela ve musibetler sağanağına tutulmuş olup kalbi eriyecek noktaya geldiği hâlde yüce Allah’a tevekkül ile tüm bunların ardında güven ve mutluluk olduğunu bilerek hüznün son deminin, sevincin ilk menzili olduğuna müdrik olmaktır.

Allah’a subhanehu ve teala yakın olmak, O’nun emrettiği safta ve mekanlarda bulunmak ve nehyettiği yerlerden ve hâllerden uzak durmaktır.

Allah’a yakın olmak, tamah edilecek dünyevî şeylerden yüz çevirmek, fakat başkalarını dehşete düşürebilecek uhrevî kazancı olan şeylere yönelip ona talip olmaktır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, kendisinden dolayı azaba çekileceğinden korktuğu şeyleri terk etmektir.

Allah’a yakınlık, Allah’ı sevdiğini iddia ettiği hâlde demokratik ameller işlemekle, Haçlı, Rafızî ve Zerdüşt kafirlerle aynı safta bulunmakla ve kendileri ile İslam dışındaki her türlü cahiliye bağlarının duygusal baskısıyla muamele etmekle asla gerçekleşmez.

Allah’a subhanehu ve teala yakın olmak, hevasına uygun da olsa, muhalif  de olsa hakka tabi olmaktır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, O’na sevgi ve tevekkül ile kalbin sükun ve itminan bulmasıdır.

Allah’a yakınlık, nev-î cemadat kalabalıklar içerisinde yalnızlığı duyumsamak, yalnızken de kendisini adeta arzın merkeziymiş gibi büyük bir mesuliyet şuuruyla sa’ye sarılıp hikmete ram olmaktır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlaşmaya çalışan kul, çok iyi bilir ki hesap günü yakındır. Hesabın yakın olduğunu bilen kimse ise tul-î emel ( Uzun emel) sahibi olmaz.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, mümin kimsenin bedeni esir alınmış olsa bile kalbinin ve ruhunun hür ve mutmain olmasıdır.

Allah’a yakın olmak, tevhidin hakikatleri hakkında bildiklerini, toplum içerisinde gördüklerine tercih edip terk etmemektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, Kitabullah’ı tilavet etmek ve ayetleri üzerinde tezekkür ve tefekkürde bulunmaktır.

Allah’a yakınlık, takdir olunan hükümlerin icrası altında kalbin sükun bulduğu rıza hali ile sabrın ve şükrün tam olarak bulunmasıdır.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, Allah’ın sırlarından bir sır olan ihlasın mümin kalbe emanet edilmesidir.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, hoşlanılmayan bir şeyle karşılaşıldığında yakin içinde Allah’a şükürle amel etmeye devam etmektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, Allah’ın rızasının ve emirlerinin zıddından olabildiğince uzak durmaktır.

Allah’a yakın olmak, her an Allah’ın huzurunda bulunduğunun idrakinde olarak, zaman zaman meleklerin dahi gıpta edip imrendiği bir hayat yaşayabiliyor olmaktır.

Allah’a yakın olmak, aldanış yurdu dünyadan uzak duruş ve gerçek yaşayışın olduğu ebedi ahiret yurduna yöneliştir.

Allah’a yakın olmak, hayırlarda öncü olarak marufu iletmeye ve şerden sakındırmaya gayret etmektir.

Allah’a subhanehu ve teala yakınlık, Allah’ın rahmet ve nimetine tamah etmek, ihtiyaçlarının giderilmesi ve sıkıntılarının def edilmesine olan ümidi artıp kuvvetlenmesiyle ortaya çıkar.

Allah’a yakın olmak, Allah yolunda şirk ve şer çetelerine karşı kasırga gibi eserek yüreklerini korku ve dehşetle doldurup boyunlarına çarpmak üzere cihad etmektir.

Allah’a yakın olmak, mümin kulun Rabbine döneceği şuuruyla yapmakta olduğu (hayırlı) işleri (dahi) kalbi çarparak yapmasıdır.

Allah subhanehu ve teala; adaleti, huzuru ve refahı yakin üzere kendisine yakın olunmasında kılmıştır. Kader, korku, kaos ve mahrumiyeti de şüpheler ve Allah’a yakınlıktan uzak olmakta kılmıştır.

Allah subhanehu ve teala seni de beni de yakin üzere olup O’na yakın olanlardan kılsın…

Âmin.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver