Peygamberimizin Gece Namazı

Kitap: Peygamberimizin Gece Namazı

Yazar: Dr. Seyyid Hüseyin el-Affani

Yayınevi: Karınca Polen Yayınları 

Gece namazı… Kıyamu’l leyl… Allah’ın Müslümanlara ikramlarının en hoş olanlarından. Ancak, uğraşıp da tatmak, arzulayıp da kavuşmak isteyenlerden başka Müslümanlar olarak gafil kaldığımız amel. Gece kıyamı, İslam’ın ilk yıllarından itibaren Müslümanlara emredilmiş olan, tevhid ve sebat eğitimi dersleridir. Herkese nasip olmuyor bu saatlerde Kur’an talebesi olup Allah’ın huzuruna dikilmek. Arıduru olan gönüller o saat yaklaştığı zaman haz ve heyecan içinde yönelirler Allah’a. O’nu anmanın verdiği tarifsiz bir haz var olur gönüllerde. 

Usve’i hasene olan Rasûl’e bakmalı; gece kıyamı nasıl idrak edilir, nasıl ihya edilir, ondan görmelidir. Çünkü kendisine gelen ilk vahiyden, aziz ruhunu Allah’a teslim edinceye kadarki zaman zarfında parmak sayısı günler dışında terk etmemiştir gece namazını. Bu saatlerde yoğunlaştırılmış kulluk Allah’a nasıl arz edilebilir, onu en iyi bilen Rasûl’dür. 

Peygamberimizin Gece Namazı, ahlak alanında faideli kitapların sahibi Dr. Seyyid Hüseyin el-Affani’ye aittir. Genel olarak küçük hacimli, 53 konu başlığından ve 96 sayfadan oluşmaktadır. Kendisini ilgilendiren konuları cami’, kendisini ilgilendirmeyen konulara mani’ olan/kapsamayan, adının altı doldurulmuş olan bir kitaptır. Gece namazına dair ihtiyaç duyulan meseleleri âlimlerin nakilleri üzerinden derlemeler ile sunulmuş, ihtilaf olan yerlerde tercih edilen görüşler belirtilmiştir. 

Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında okuduğu istiftah duası, rükû ve secdelerinde okuduğu zikirler, kıyam, secde ve rükûunun uzunluğu normal gündüz namazlarına göre farklılık arzederdi. Yazar, dikkat edilmesi gereken bu hususlar üzerinde de okuyucuya kâfi derecede rivayet ve nakiller yapmıştır. Hadislerin geliş yolları hakkında -zayıf, hasen, sahihliği veya geçtiği kaynaklar- dipnotta tafsilatlı bilgi izah edilmiştir. 

Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında, Peygamberin gece yatmadan önce yaptığı zikirler, gece kalktığı zaman yaptığı zikirler, namazlarında özel olarak yaptığı zikirler mezkûrdur. Namazda Allah Rasûlü’nün yaptığı zikirler Arapçaları ile beraber zikredilmiştir. Dileyen rahatlıkla oradan dilediği zikri ezberleyebilir. Lakin aynı husus Peygamberin yatmadan önce veya kalktığında yaptığı zikirler için geçerli değildir. Zikirlerin Arapçaları kitapta kaydedilmemiştir. Zikredilseydi daha güzel olurdu. En azından merak edip ezberlemeyi amaçlayan kimseler için bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Fakat kitabın dipnotunda, Türkçe verilmiş olan zikirlerin kaynakları zikredilmiştir. Bu kaynaklara başvuracak olan kardeşler Arapça olarak da zikirleri bulabilirler. 

Müslüman, Allah Rasûlü’nün sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı her zikri ezberleme gücünü kendinde bulamıyor olabilir. Ancak en azından her konuda toplayıcı olan bir zikri ezberlemek tamamen terk etmekten şüphesiz daha hayırlıdır. 

Okuyucu, kitabı okurken kendisini bazen dizginleyebilmeli ve yavaş okumaya özen göstermelidir. Çünkü bu kitabı okumuş olmak için okumak, insan için mahrumiyettir. Bu sebeple ara ara okuma yaparken ‘Sen ansiklopedi okumuyorsun. Okuduğun yüce Peygamberinin sünnetidir. Nasıl yaşayabilirim? diye okumalısın’ kabilinden kendimize hatırlatmalarda bulunmamız gerekir.

Rabbimiz! Kavmimiz niyamda iken bizi kıyamda olan kullarından kıl. Rahmetine inanmışlar olarak senden yardım istiyoruz. Sevip razı olduğun amelleri biz kullarına kolaylaştır. Kolay, yalnızca senin kolaylaştırdığındır. (Allahumme amin.)

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver