Ozon (O3) Tedavisi

Allah’a hamd, Resûlü’ne salât ve selam olsun.

Bir önceki yazımızda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) kapsamına girmiş olan eski tedavi yöntemlerine değinmiştik. Bu yazımızda inşallah diğer tedavi yöntemleri kadar eski olmayan ama en az onlar kadar rağbet görmeye başlayan ozon tedavisinden bahsedeceğiz.

Ozon tedavisinden önce ozonun ne olduğuna ve kısaca ozon tedavisi tarihçesine değinmek istiyorum.

Ozon daha çok atmosferin ikinci tabakası olarak bilinen Ozonosfer/ozon tabakası ile bilinmektedir.

Ozon gazı gökyüzünde mavi renginin oluşmasında rolü vardır. Çoğu zaman farkında olmasak bile karşılaştığımız hatta bazen kısa süreliğine dahi olsa maruz kaldığımız bir gazdır. Cihazdan alınan ozon gazının kokusu çok farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi, balıkçı tezgâhından gelen kokuya benzetirken kimi uzun süre çalışan fotokopi makinasından gelen kokuya benzetir, kimisi de soğuk bir kış günü yağan kardan sonra gelen kokuya benzetebilmektedir ozon kokusunu. Bunların hepsi de doğrudur biraz sonra ozon gazının oluşumunu anladığınızda hak vereceksiniz.

Günümüzde ozonun kullanım alanı çok geniştir. Sağlık sektörü dışında kimyasal ve endüstriyel kullanım için üretilen, güçlü bir oksitleyeci olarak kullanılmaktadır. Mumların, tekstil malzemesinin ve yağların beyazlatılmasında, kimyasal maddelerin kullanılmak istenmediği büyük depolarda bekletilen su ve lüks havuz suları için dezenfektan (temizleyici) olarak, mürekkebin yapımında, suyun tat ve koku düzeltilmesinde, soğuk depolarında küf ve bakteri önleyici olarak kullanılmaktadır.

Her sektörde kullanımına bağlı olarak ozon elde etme yöntemi ve konsantrasyonu yani yoğunluğu değişiklik göstermektedir. Kullanılan özel ozon jeneratörleri ile ozon gazı elde edilmektedir. Özellikle havadaki oksijen konsantrasyonu değişken olduğu için tıpta kullanılan ozon saf medikal oksijenden üretilir. Ozon tedavisi yapacak olan doktor ozon cihazından hastalığa ve yapılacak uygulamaya göre uygun gördüğü doz ve volümde ozonu cihazdan alarak hastaya uygular.

Ozon; üç oksijen (O) atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir, yani kimyasal formülü O

3

‘tür. Atmosferik oksijene (O

2

) göre çok daha yüksek enerji taşıyan bir yapıya sahiptir. Ozon tedavisi ile birçok hastalık tedavi edildiği gibi vücudu hastalıklara karşı desteklemek için de kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

Ozon cihazları aslında çok basit bir mantıkla çalışmaktadırlar. Cihaza bağlanan medikal oksijen tüpünden Oksijen (O

2

) elektrik akımına maruz kalarak iki tane oksijen atomuna (O-O) dönüşür ve Oksijen (O

2

) tek atom olarak bulunan (O) ile birleşerek O

3

‘e dönüşür.

Ozonun tıpta kullanım yöntemleri oldukça çeşitlidir:

1.Majör oto hemoterapi (standard) (Hastanın bir miktar kanı içerisine yapılan işlem)

2.Rektal/Bağırsak uygulaması (Hastaya makattan uygulanan)

3.Minör oto hemoterapi (ozonlanmış kanın hastanın kasına yapılması)

4.İntra artikuler uygulama (Eklem içine yapılan)

  1. İntra musculer uygulama (Kas içerisine yapılan)

6.Ozon torbalama yöntemi (Ozona dayanıklı torbanın içerisine ozon gazı doldurarak hastalıklı bölgeyle temasını sağlamak)

7.Kombine uygulamalar (Hastalığa göre bazen yukarıda ki yöntemlerin bir kaçı aynı hastaya uygulanabilmektedir)

Ozon tedavisi özellikle major otohemoterapi, yaklaşık kırk yıldır kullanılmaktadır. Alman kimyager Friedrich Schönbein, ozon tedavisinin babası olarak kabul edilmektedir (1840). Friedrich, elektrik akımını sudan geçirdiğinde değişik bir koku ortaya çıkmıştır ve eski yunanca kelimesi ozein’den (odor) esinlenerek ozon adını vermiştir. Edward Fisch, 1950 yılında ozonu Avusturyalı cerrah Ernst Payr’ı tedavi etmek için kullanmış ilk diş hekimidir. Daha sonra Payr ozon alanına ilgi duymuş ve sağlık hizmetlerinde kullanımı için araştırma yolunu açmıştır. 1950’ye kadar naylon, dacron ve teflon gibi ozon cihazı malzemelerinin olmaması nedeniyle ozon kullanımı sınırlı ve zor idi. Alman hekim ve fizikçi olan Hansler, Alman hekim Hans, Wolff ile birlikte ilk ozon jenaratörünü geliştirmiştir. Onların dizaynı günümüzde de modern cihazlara temel olmaya devam etmektedir. 1974’te ilk ozon tedavisi Wolff tarafından yayımlanmıştır. Ozon tedavisi son zamanlarda tüm dünyada kullanılıyor olsa da, tüm ülkelerde henüz kabul görmemiştir.

İnşallah ozon tedavisinin kullanıldığı yöntemleri ve hastalıkları bir sonraki yazımızda ele alacağız.

Dualarımızın sonu; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver