Namaz Bir Tevhid Eylemi

Kitap: Namaz Bir Tevhid Eylemi

Yazar: Abdullah Yıldız

Yayınevi: Pınar Yayınları

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İmran, 101)

Bu ay yeni bir kitap tanıtma imkânı veren Allah’a hamd olsun. Bu ay tavsiye edeceğimiz kitap ‘Namaz Bir Tevhid Eylemi’ ismindeki eser olacaktır. Âlimler Allah’a imandan sonra yani tevhidden sonra en önemli amelin namaz olduğunu zikretmişler. Aslında namaz başlı başına bir tevhid eylemidir. Çünkü namaz tevhidin bir çok kısmını içinde barındırır. ‘Dua, korku, sevgi, tevekkül, tevessül, inkıyat, istiğase, istiane’ bunların hepsi tevhidin gerekleridir. Ve yaşadığımız bu coğrafyadaki insanların genel ekseriyetinin bu konuda şirke düştüğü malumdur. Oysa ki namaz, Allah’a imanın gereklerini yerine getiren her Müslümanın günde en az beş defa bu anlaşmaya bağlılığının bir göstergesidir. Ama insanların çoğu sanki bu anlaşmayı bozmak için Allah’ın huzuruna duruyorlar. Günde beş defa tevhidini yenileme sözünü verenlerin günlük hayatlarında kimlere el açıp yalvardığı (Dua), şeyhlerine ve türbelere nasıl tevessül ettiklerini, nasıl boyun eğdiklerini (inkıyad), nasıl onları sevdiklerini, nasıl yardım istediklerine (istiğase) şahit oluyoruz. Çünkü insanların çoğu kıldıkları namazdan habersizdirler.

“Yazık olsun o namaz kılanlara ki kıldıkları namazdan habersizlerdir.” (107/Maun, 4-5)

Burada hususen tevhid ehline şu hatırlatmayı yapmakta fayda vardır. Yaşadığımız coğrafyada dilimizin Arapça olmaması ve çoğumuzun Arapça bilmemesi sebebiyle kılmış olduğumuz namazların “Onlar kıldıkları namazdan habersizdirler” kapsamına girme tehlikesi vardır. Hafizanallah.

Oysa ki her namaz, kulun Rabbine tevhidini yeniden dile getirme, ikrar etme anıdır. Hiç kimse dünyalık bir işte içeriğini bilmeden bir anlaşmaya imza atmaz. Hâlbuki her namaz Allah’a hesap vermedir. O’nu birlediğimizin, O’na dua ettiğimizin, rükû, secde, korku, sevgi, istiğase, tevekkül ve tevessülümüzün yalnızca O’na olduğunun göstergesidir. Oysa şuursuzca kılınan namaz, içeriği bilinmeyen bir anlaşmaya imza atmak gibidir, ki böylesi bir namaz “ki onlar kıldıkları namazdan habersizdirler” kapsamındadır.

Bu ay tanıtımını yaptığımız bu eser, kılmış olduğumuz namazları tevhidî bir bilinçle kılmaya yardımcı olacak ve namazlarımız “onlar kıldıkları namazdan habersizdirler” kapsamından çıkarmaya yardımcı konuları ele almıştır.

Duamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver