Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları

Kitap: Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları

Yazar: Ebu Hanzala

Yayınevi: Furkan Basım Yayınevi

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım dilerim. Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O’nun kulu ve Rasûlüdür.

“Ey iman edenler Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İmran, 102)

Bu ay inşallah Ebu Hanzala Hocamızın ‘Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları’ isimli eserini tanıtacağız. Kitabımız, tevhiddersleri.com sitesinde yayınlanan ve Ebu Hanzala Hoca tarafından yapılan ders silsilesinin, yazı formatına dökülüp, derlenmiş hâlidir.

Kitabımız sorumluluk serisinin ilk kitabıdır. Bu seri; Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları, Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları ve Müslümanların Birbirine Karşı Sorumlulukları kitaplarından oluşmaktadır. Serinin Allah’a karşı sorumluluklardan başlaması bir tesadüf değildir. Çünkü Allah’a karşı görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren Müslüman, dürüst ve emin bir kimsedir. Allah hakkına özen ve önem veren müminin, diğer insanların hakkına da özen göstereceği, bir gerçektir.

Kitabın konularına dönecek olursak; kulun, Rabbine karşı sorumluluklarını inceleyen ilme, tezkiye ve ahlak ilmi diyoruz. Kitabımızın konusu da budur. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda vardır. Tezkiye ve ahlak ilmini günümüzde en çok sahiplenen sınıf, Tasavvuf kesimidir. Ve bu kesim, bu kavramlarda öyle tahrife, öyle ifrat ve tefrite gitmiştir ki; bu kavramların lafızları hariç, içerik itibarı ile İslam ile bir alakası kalmamıştır. Bu bozuk içerik nedeniyle birçok Müslüman tezkiye ilminden uzak durmuştur. Oysa tezkiye ve ahlak ilmi, kulun Rabbine karşı görev ve sorumluluklarını düzenleyen ilim dalıdır. Düşünün ki Allah subhanehu ve teâlâ ihlassız hiçbir ameli kabul etmiyor. İhlas ise tezkiye ilminin ilgi alanına girmektedir. Öyleyse hadisten, fıkıhtan önce tezkiye ilmi talep edilmelidir.

Müslümanlar bu kavramları yeniden gündemlerine almalı ve bunlara gereken önemi vermelidir. Kitabımızda değinilen başlıca kavramlar: ihlas, riya, takva, sabır ve kısımları, güvenilir olmak, ihsan, doğruluk, tevekkül, dua ve kısımlarıdır.

Rabbimizden bu kavramları gereği gibi öğrenip hayatımıza geçirmeyi nasip etmesini diliyoruz.

Duamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver