Kitap: Peygamber Evinde Bir Gün

Yazar: Abdülmelik El-Kasım

Yayınevi: Guraba

Modernizm rüzgarının önüne geleni kasıp kavurduğu, köklü değişimlere uğrattığı, değerler anlayışını değersizleştirdiği bir zamandayız kuşkusuz. Daha düne kadar insanların değişmez esaslar kabul ettiği töre, adet ve gelenekler peyderpey raflardan kaldırılmakta. Çünkü insanların hayatlarını belirleyen temel unsurlar, hız ve haz hâline gelmiş durumda. Elli yıl öncenin insanları dirilip, toplumun arasına karışmış olsalar herhâlde, 'Bizi bu garp topraklarından kendi memleketlerimize götürün!' diyeceklerdir gayriihtiyari.

İşte bu rüzgar, sadece geleneksel anlamda dinini yaşamaya çalışanları sarmalamak ile kalmamış, tevhid ehli Müslümanları da etkileyebilmiştir. Dinî anlamda her türlü yayına ulaşıp okuma imkânı artmasına rağmen, ruhsuz okumalar ve bilgiler zihinlerde yer edinmiştir. Eskilerin belki bir ayet okuyarak ulaştıkları maneviyat, şimdilerde mumla aranır olmuştur.

Böyle bir maneviyatsızlık ortamı hiç şüphesiz, Müslümanın ruh ve iman sağlığı için güvenli olmayacaktır. Bazı çözümlerin bulunması elzem hâle gelmiş ve Müslümanların kendi öz nefislerini terbiye etme vakti gecikmiştir. Kur'an ve Sünnette yönelip 'şifa' olan vahiyden yollar ve çareler bulunmalıdır.

Siret, yani, sevgili Rasûl'ün hayatı Müslümana bu meselede ışık tutacaktır; çünkü o normal bir hayat değil 'siraci münir'dir. Ve ona tâbi olup, yolunu kendilerine düstur edinenler hidayet bulacaklardır. Bununla beraber siret dediğimiz ilim öyle geniştir ki, şu anda neredeyse müstakil bir ilim dalı olmuştur. İçtimai, siyasi, iktisadi ve diplomatik kurallar dahil olmak üzere hayatın her alanına dair irşatları vardır. Ancak Müslüman bir şahsiyet, öncelik olarak siretin ferde hitap eden kısmına kendini muhatap görmelidir. Toplumun düzelmesi, fert düzelmediği müddetçe hayaldir.

Aylarımız, yıllarımız ve hatta ömürlerimiz cahiliyenin tortuları ile beraber sürüp gitmektedir. O hâlde ilk yapmamız gereken, Nebevi bir ömür, bir yıl, en azından bir gün nasıl yaşanır bilmektir. Tavsiye ettiğimiz bu kitap, bize bu konuda bir nebze de olsa yardım edecek ve elimizden tutacaktır.

'Yevmun fi Beyti'r Rasûl' kitabı Abdülmelik el-Kasım'a ait, Arapça telif edilmiş bir eser. M. Beşir Eryarsoy tarafından Türkçe'ye kazandırılan bu kitap, Guraba Yayınlarından çıkmıştır. Basit bir dille, sohbet tadında ele alınan bu kitap, sizi bir zaman tüneline sokarak 1400 küsur yıl öncesine götürüyor, biraz Mekke ve çoğunlukla Medine sokaklarında gezmiş ve asr-ı saadetin havasını teneffüs etmiş oluyorsunuz. En güzel ahlak olan Rasûl'ün yaşantısını ve Kur'an'ı direk menbâından/hadislerden özet ile dinlemiş oluyorsunuz.

Bir mümin, bir baba, bir anne, bir çocuk, bir öğrenci veya öğretmen olarak öğreneceklerimiz ve şimdiye kadar bilmediğimize hayıflandığımız birçok nokta olacaktır elbet. Bir gün, kısa bir vakit olsa da ilahî bereketi hissedeceksiniz, özellikle onun sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrenirken. Sıradan bir önder değil çünkü. Azim bir ahlak üzere ve Rabbimizin nitelendirmesi ile Rauf ve Rahim'dir müminlere karşı. Tanımamız gerekiyor, ta ki ona layık bir ümmet olalım. Kıyamet gününde davalısı değil, cennette komşusu olalım. Rabbimizin bizi buna muvaffak kılacağına dair hüsnüzannımız bakidir elbette.

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.