Kulluk

Kitapp: Kulluk

Yazar: Şeyhu’l-İslam İbni Teymiyye

Yayınevi: Pınar Yayınları

Hamd ancak Allah’a subhanehu ve teâlâ mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Allah’tan subhanehu ve teâlâ başka ilah olmadığına şehadet ederim, O tektir ve ortağı yoktur ve şehadet derim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey iman edenler Allah’tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Al-i İmran, 101)

Bu ayda yeni bir eser tanıtma imkanı veren Allah’a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Şeyhu’l-İslam İbni Teymiyye’nin rahimehullah, Kulluk adlı eserini tanıtmaya çalışacağız. Ancak eseri tanıtmadan önce İbni Teymiyye’nin rahimehullah yaşadığı dönemle ilgili bir noktayı açıklamakta fayda vardır.

Şeyh’in yaşadığı dönem Tatarların İslam coğrafyasına saldırdıkları dönem idi. Bu dönem İslam tarihinin en acı dönemlerindendir. Bu dönemle ilgili İbni Esir der ki: ‘Bu tüm Müslümanları kuşatan öyle büyük bir felakettir ki, birisi ‘Allah’ın subhanehu ve teâlâ Adem aleyhisselam yarattığı günden bu yana, yeryüzü böyle bir bela görmemiştir.’ Derse doğru söylemiştir.’ Bu durum İslam coğrafyasında büyük siyasal çalkantıların sebebi olmuştur. Bu siyasi bunalımlar beraber iktisadi problemler getirmiştir. Bunlara bir de muhtelif mezhepler arasında cedel/çekişme eklenince insanlar ahlaken bozulmuşlardır. Hile/ihtikar, hırsızlık, bi’dat ve hurafeler yaygınlaşmıştır. Bu durum, bugün bizim yaşadığımız döneme çok benzemektedir.

Bizim yaşadığımız dönem ile Şeyh’in yaşadığı dönemin ortak benzerlikleri olması hasebiyle kitabın konusu yaşadığımız dönemin vakasına birebir örtüşmektedir.

Kitabın konularına gelince: Allah’tan subhanehu ve teâlâ başka hiç kimseyi hüküm sahibi kabul etmemek, Allah subhanehu ve teâlâ çeşitli dönemlerde gönderdiği elçilerin tevhid ve kulluk mücadelelerini başta tasavvufçular olmak üzere kulluk sınırlarını aşarak, ilahlık iddia eden kimselerin aşırı tavırlarına reddiyeler ve Allah subhanehu ve teâlâ ile kul arasında vasıta kılmanın hükmüyle, kulların gereği gibi kendisine kulluk yapabilmesi için, Allah subhanehu ve teâlâ hakkında bilgiler, delilleriyle beraber kitapta zikredilmiştir.

Davamızın sonu Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

 

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver