Hayatı Kuşatan Yönleriyle Tevhid

Kitap: Hayatı Kuşatan Yönleriyle Tevhid

Yazar: Muhammed B. Ahmed El-Hafzi

Yayınevi: Beka Yayınları

Bu ay incelediğimiz bu eser, iki bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. Eserin ana iskeletini oluşturan birinci bölüm, Necid’in meşhur alimlerinden Muhammed İbn Ahmed El-Hâfzi İbn Abdi’l-Kadir El-Bekri’nin, Derecatu-s’Saidin ila Makamati’l-Muvahhidin başlığıyla ‘Tevhid’ konusuna dair kaleme aldığı değerli çalışmanın tercümesidir.

Bu çalışmada yazar Kur’an ve Sünnet’in konuyla doğrudan ilgili naslarından hareketle Tevhid konusunu;

Uluhiyette Tevhid, Rububiyette Tevhid, İbadette Tevhid, Hakimiyette Tevhid, Duada Tevhid, Amelde Tevhid, Teslimiyette Tevhid ve Hukukta Tevhid şeklinde sekiz kısımda incelemiştir.

İkinci bölümdeki çalışma Ebu Abdillah Abdurrahman b. Abdi’l-Hamid’in, El-Cevabu’l-Mufid fi Hukmi Cahili’t-Tevhid adıyla kaleme aldığı makalenin bir kısmının tercümesidir. Yazar bu çalışmada, cehalet halinin Tevhid’e etkisini, cahilliğin Tevhid’i bilmemede mazeret olup olmayacağı konusunu inceleyip etraflıca tartışmıştır.

Konuya dair Ebu’l-Al’a El-Mevdudi’nin kaleme aldığı “Tevhid’in Beşer Hayatı Üzerindeki Tesirleri” adlı makalesini ise çalışmanın sonunda ek olarak bulabilirsiniz.

Önerilen makaleler

İlk Yorumu Sen Yap

Cevap Ver