Makaleler

Feriduddin AYDIN

Müslümanlık ve Korku – 2

Vaktiyle Müslümanlığı doğurmuş olan “büyük korku”, tarih boyunca Türk topluluklarında birçok korkuya daha kaynaklık etmiştir. Bu nedenle Müslümanlığı “Korku Dini” olarak nitelemek Devamını Oku

Müslümanlık ve Korku

Psikiyatri uzmanlarının, korku kavramı üzerine yaptıkları uzunca açıklamaları, -ansiklopedik ölçekteki- şu özet tanım içinde bulabiliriz: Bir tehlike ihtimali karşısında güven içinde olmadığını Devamını Oku

Müslümanlık ve Irkçı-Dincilik

Dinciliğin birbirinden farklı tanımları yapılmıştır. Üslup, içerik ve sayıları ne olursa olsun bu tanımların hepsi başlıca iki farklı yaklaşımı yansıtırlar: Birincisi, tanımı Devamını Oku

Araplar ve Müslümanlık

Öncelikle vurgulamak lâzımdır ki, Türkiye ve Türkler hakkında gerçeğe uygun bilgilere sahip bulunmayan milyonlarca Arap, “Müslüman” ve “Müslümanlık” kelimelerini hayatlarında duymuş bile Devamını Oku