Loader
Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına...
Son Sayı | 96. Sayı
Son Sayı | 96. Sayı

Tevhid ve Sünnet Camiası olarak, yaşadığımız sayısız mağduriyetlere bu ay bir yenisi eklendi. 3 yıldır tutuklu yargılanan Halis Hoca’mızın 18 Eylül’de karar duruşması görüldü. Heyet, duruşmanın ardından bir hukuk garabetine imza attı ve hukuka ve adalete aykırı olarak Halis Hoca’ya 12 yıl, 6 ay ceza verdi. Yaşanan bu hukuksuzluğu Halis Hoca’nın öğrencileri ve sevenleri olarak dile getirdik. Gündeme taşımaya gayret ettik. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir.

Hakikat, Halis Hoca için Allah’ın (cc) dilediğinden başkası olmayacaktır. Bizim çabamız, tevekkülün eylemsel boyutunu yerine getirme gayretidir.

Ancak Allah’ın takdirine boyun eğerken, kâfirlerin insafsızlığına boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacağız. Onlara öfkelenecek, Müslimlere yaşattıkları mağduriyetleri tüm sesimizle haykıracağız.

Bizler davaya inanmış kimseleriz, şahıslara değil. Hakka boyun eğmişiz, batıla değil. Bu hakikat iyice anlaşılmalıdır ki tevhid davetinin düşmanları, Halis Hoca’mızı esir ettiklerinde ya da ceza verdiklerinde davetin daha da gür bir sesle devam edeceğini bilsin.

Bizler şirkle mücadele ve tevhidi ikame etme vazifesinin, bu yolda dökülen kan, ter ve gözyaşıyla kökleştiğine inanıyoruz.

Ahirette zulümlerinin karşılığını göreceklerine yakinen inandığımız gibi dünyada da yaptıklarının bir kısmını tattıklarını görmek istiyoruz.

Zulmün, sesimizi kısamayacağını ve davamıza bağlılığımızın katlanarak devam edeceğini buradan duyuruyoruz.

Ve kaldığımız yerden her zamanki gibi yazılı, görsel ve bireysel davetimize devam ediyoruz. Bu bağlamda dergimizi siz kıymetli okuyucularımıza takdim ediyoruz. Kıymetli yazarlarımızın kıymetli yazılarını istifadenize sunuyoruz.

Başarı, yalnızca Allah’tandır.