Loader
Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına...
Son Sayı | 85. Sayı
Son Sayı | 85. Sayı

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu

Dergimizin 85. sayısında siz kardeşlerimiz ile beraberiz.

Halis Hoca’mızın bu ay cevapladığı sorular şöyle:

“Soru: Hocam! Abdullah b. Ömer (ra),Hariciler hakkında şöyle diyor: 'Onlar kâfirler hakkında inen ayetleri müminlere uyguladılar.' Buna binaen bazıları ayet okuyarak 'Ben Müslümanım' diyenleri tekfir edene harici diyorlar. İbni Ömer'in (ra) böyle bir sözü var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız? Allah (cc) ilminizi arttırsın…

Soru: Bugünlerde sıcak bir gündem var. Maden şirketlerinin ağaç kıyımı ve doğaya verdiği zarar tartışılıyor. Bu bağlamda bir Müslimin çevre bilinci nasıl olmalıdır, açıklar mısınız?

Soru: Hocam! İslami çalışmalarda genellikle olumsuz gelişmeler gündem oluyor. Olumlu gelişmeler gündemleşmiyor, insanlar tarafından duyulmuyor. Bizlere nasihat eder misiniz?

Soru: Cemaatimizin diğer cemaatlere karşı siyaseti ilden ile, bölgeden bölgeye farklılık arz ediyor. Bir yerde normal karşılanan karşılıklı ilişkiler bir başka yerde hoş karşılanmıyor. Bu, bilinçli uygulanan bir siyaset mi yoksa o bölgedeki öğrencilerinizin tercihi mi?”

Bu sayımızda her zaman olduğu gibi tefsir, siyer, hadis, sağlık, çocuk eğitimi ve birçok elzem konuya ışık tutuyor, Kur’ân ve sünnet ışığında izah etmeye devam ediyoruz.

El-Alîm olan Allah faydalı ilmimizi artırıp ilmi ile amil olan kullarından kılsın bizleri.

Katından bir rahmet ile arındırdıklarından kılsın.

Yardım ve zafer ile desteklediği, basiret ve feraset ile aydınlattığı kullarına katsın bizleri.

Ona olan sevgimizi artırsın ve sevsin biz müminleri. Âmin.