بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ(3)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Er-Rahmân ve Er-Rahîm olan Allah'ın adıyla (okumaya başlıyorum)

  1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
  3. Oku! Rabbin kerem sahibidir.
  4. O ki kalemle (yazmayı) öğretendir.
  5. İnsana bilmediğini öğretti.[1]

Allah'a hamd, Resûl'üne salât ve selam olsun.

Bu surenin ilk ayetinde yer alan, Allah'ın (cc) "yaratıcı olması" ile ilgili mülahazalarımızı yazmıştık evvelki yazımızda. Devam eden ayette ise ahseni takvim üzere yaratılan insanın yaratılışına dikkat çekiyor Rabbimiz:

"O, insanı bir kan pıhtısından yarattı." [2]

İlk defa burada, daha sonra da yirmiye yakın yerde insanın yaratılışından bahsediyor Rabbimiz. Nedeni de geçen yazımızda da belirttiğimiz üzere tefekküre davettir.

Bahse konu olan ayetleri okuyalım:

"(Öyleyse) insan neden yaratıldığına bir baksın? Tazyikle atılan bir sudan yaratıldı."[3]

"Yoksa insan (emredilmeden, nehyedilmeden, bir şeriata tabi tutulmadan) başıboş bırakılacağını mı sandı? O, akıtılan meniden bir damla değil miydi? Sonra kan pıhtısı (embriyo olmadı mı? Allah) onu yaratıp düzenledi. Ondan erkek ve dişi olan iki sınıf yarattı."[4]

"Andolsun ki insanı süzülmüş çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası/meni olarak sağlam bir yere/rahme yerleştirdik. Sonra meniyi pıhtılaşmış kan (alak) olarak yarattık. Sonra o kanı çiğnenmiş bir et parçası (mudğa) olarak yarattık. Sonra o et parçasını kemik olarak yarattık, sonra da kemiğe et giydirdik. Sonra onu (sureti, aklı, duyguları olan) bambaşka bir varlık olarak inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir."[5]

"(Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı ve takdir etti. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediğinde onu diriltir."[6]

"İnsanı bir nutfeden/meniden yarattı. (Bir de ne göresin!) O (insan, yaratıcısına karşı) apaçık bir düşman kesilivermiş."[7]

"Ey insanlar! Şayet (öldükten sonra) dirilmeden yana şüphe içindeyseniz şüphesiz ki sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla meniden, sonra donmuş kan pıhtısından (embriyo) sonra da yaratılışı tamamlanmış, tamamlanmamış bir parça etten... (bunları yapanın yeniden diriltmeye kâdir olduğunu) sizlere açıklamak için. Dilediğimizi belirli bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizleri birer bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da yetişkinlik çağına ulaşmanız için (size ömür veriyoruz). Sizden kimi ölüyor kimi de ömrün en kötü çağına döndürülüyor ki bildikten sonra hiçbir şey bilemesin. Sen yeryüzünü kurumuş/hareketsizleşmiş görürsün. Üzerine su indirdiğimizde (önce) titreşir (sonra) kabarır ve her göz alıcı çiftten bitkiler bitirir."[8]

"O; sizleri topraktan, sonra bir damla sudan, sonra kan pıhtısından (embriyo) yaratandır. Sonra sizi (anne karnından) bebek olarak çıkarmakta, sonra yetişkinlik çağına erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için (size ömür bahşetmektedir). Sizden bazınızın canı daha önce alınır. Belirlenmiş bir zamana erişmeniz ve akletmeniz için (Allah yaşamı böyle takdir etmiştir)."[9]

Kusursuz yaratılış ile ilgili Kur'ân'da geçen ayetlerin sadece bazıları bunlar.

Bu ve benzeri ayetlere baktığımızda farklı ifadelerin olduğunu görürüz. Allah (cc), insanı topraktan[10], süzülmüş çamurdan[11], yapışkan çamurdan[12], pişmiş çamurdan[13], kuru çamurdan[14], nutfeden/meniden/su damlasından[15], tazyikli atılan sudan[16], değersiz sudan[17], karışık nutfeden[18], alakadan/kan pıhtısından[19] yarattığını anlatır Kitab'ında…

Bunların hepsi, insanın yaratılış safhaları/evreleridir. Ve Allah her bir ayette farklı bir evreye dikkat çekmektedir.

İlk insanın yaratılışı önce toprakla başlar. Ardından çamur, belli bir müddet sonra yapışmış çamur, ardından pişmiş ve kuru çamur hâline gelir.

Yaratılışın diğer bir safhası ise değersiz, tazyikli/atılan suyun alakaya/embriyoya ve ardından mudğaya/et parçasına dönüşmesidir.

Allah (cc) bu yaratılışın evreler hâlinde olduğunu Kitab'ında belirtmiştir:

"Oysa O, sizi merhale merhale yaratmıştır. (Nutfe merhalesi, embriyo merhalesi...)"[20]

Her iki evreyi de başka bir ifade ile şöyle açıklayabiliriz:

İlki, ilk insanın yaratılışıdır. Burada toprak ve çamurdan bahsedilir. Dikkat çeken bir husus ise şudur: Başta genetik malzemenin yapı taşlarını teşkil eden hidrojen, oksijen, karbon ve azot olmak üzere insan bedeninde olan elementlerin tümü, toprağın da özünü teşkil eden elementlerdir.

İkincisi ise insan neslinin devamı ile ilgili kısımdır ki Allah'ın (cc), ana rahminde insanı evreler hâlinde yaratmasından bahsetmesi, bu kısma dâhildir.

Sözünü ettiğimiz bu iki kısım, şu ayette sırasıyla sarahaten toplanmıştır:

"O (Allah) ki yarattığı her şeyi en güzel ve en sağlam yapan, insanı yaratmaya çamurdan başlayandır. Sonra onun neslini, değersiz bir suyun özünden yaratandır. Sonra onu, tam bir şekilde düzene koyup ona ruhundan üfleyendir. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!" [21]

Rabbimizin bizi yaratmasından Kur'ân eksenli bir şekilde ve icmalen bahsetmiş olduk. Sonraki yazımızda konuyu daha detaylı irdelemeye çalışacağız inşallah.

"Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" duamız ile…

 

[1]       .   96/Alak, 1-5

[2]       .   96/Alak, 2

[3]       .   86/Târık, 5-6

[4]       .   75/Kıyâmet, 36-39

[5]       .   23/Mü'minûn, 12-14

[6]       .   80/Abese, 18-22

[7]       .   16/Nahl, 4

[8]       .   22/Hac, 5

[9]       .   40/Mü'min (Ğafir), 67

[10]      .   "Sizi topraktan yaratması, sonra da sizlerin (üreyip çoğalarak) insan olarak yayılmanız (O'nun kudret ve azametine delil olan) ayetlerindendir." (30/Rûm, 20)

[11]      .   "Andolsun ki insanı süzülmüş çamurdan yarattık." (23/Mü'minûn, 12)

[12]      .   "Sor (bakalım) onlara! Onların yaratılışı mı daha zorlu, yoksa (yer, gök, dağ gibi) diğer yarattıklarımız mı? Şüphesiz ki biz, onları yapış yapış bir çamurdan yarattık." (37/Saffât, 11)

[13]      .   "İnsanı, ateşte pişirilmiş gibi (sert) kuru bir çamurdan yarattı." (55/Rahmân, 14)

[14]      .   "Andolsun ki insanı kokuşmuş bir balçığın kuruyan çamurundan yarattık." (15/Hicr, 26)

[15]      .   "İnsanı bir nutfeden/meniden yarattı. (Bir de ne göresin!) O (insan, yaratıcısına karşı) apaçık bir düşman kesilivermiş." (16/Nahl, 4)

            "O, akıtılan meniden bir damla değil miydi?" (75/Kıyâmet, 37)

            "Bir damla sudan yarattı ve takdir etti." (80/Abese, 19)

[16]      .   "Tazyikle atılan bir sudan yaratıldı." (86/Târık, 6)

[17]      .   "Sonra onun neslini, değersiz bir suyun özünden yaratandır." (32/Secde, 8)

            "Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?" (77/Mürselât, 20)

[18]      .   Şüphesiz ki biz, insanı birbirine karışmış (kadın ve erkeğin) suyundan yarattık. Onu deniyoruz/imtihan ediyoruz. (Bu sebeple de) onu işiten ve gören bir varlık yaptık." (76/İnsân, 2)

[19]      .   "O, insanı bir kan pıhtısından yarattı." (96/Alak, 2)

[20]      .   71/Nûh, 14 

[21]      .   32/Secde, 7-9