بِسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

وَالتِّينِوَالزَّيْتُونِ(1) وَطُورِسِينِينَ(2) وَهَذَاالْبَلَدِالْأَمِينِ(3) لَقَدْخَلَقْنَاالْإِنْسَانَفِيأَحْسَنِتَقْوِيمٍ(4) ثُمَّرَدَدْنَاهُأَسْفَلَسَافِلِينَ(5) إِلَّاالَّذِينَآَمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِفَلَهُمْأَجْرٌغَيْرُمَمْنُونٍ(6) فَمَايُكَذِّبُكَبَعْدُبِالدِّينِ(7) أَلَيْسَاللَّهُبِأَحْكَمِالْحَاكِمِينَ(8)

Er-Rahman ve Er-Rahim olan Allah'ın adıyla (okumaya başlıyorum).

1. Andolsun incire ve zeytine,

2. Sina'daki Tur Dağı'na,

3. Ve bu güvenli beldeye.

4. Andolsun ki insanı en güzel surette yarattık.

5. Sonra onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) çevirdik.

6. İman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.

7. (Ey insan!) Bundan sonra dini/hesabı sana yalanlatan şey nedir?

8. Allah, hükmedenlerin en hâkimi değil mi?

Allah'a hamd, Resûlü'ne salât ve selam olsun…

Tîn Suresi ile ilgili mülahazalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz.

 أَلَيْسَاللَّهُبِأَحْكَمِالْحَاكِمِينَ

"Allah hükmedenlerin en hâkimi değil mi?"[1]

Belâ ve ene zalike mine'ş şahidin… Evet ya Rabbi ben de şahidim. Her muvahhid gibi. Her Müslim gibi. Resûlü'nün emrettiği gibi:

"Kim Tîn Suresi'ni okur da 'Allah hükmedenlerin en hâkimi değil mi?' ayetini okursa 'Evet, ben de buna şahit olanlardanım.' desin." [2]

Bu son ayette Rabbimiz, hâkimiyetini hatırlatıyor insanoğluna… Kabul edip de tatbik etmediği, bilip de hayatında görmek istemediği ya da "mış"gibi yaptığı.

Din kanundur, yasadır, yaşam biçimidir demiştik. İşte bu uyum ve ahenk içinde hâkimiyetten, otoriteden bahsediliyor. Hükmedenlerin en hâkimi değil mi, diye soruyor Allah (cc). Tabii takrir içeriyor. Yani, evet hükmedenlerin en hâkimidir.

Allah'ı yaratıcı kabul eden gönülleri, boyun eğdiren bir ayet bu. Allah'ı yaratıcı kabul eden bir kalp, hükmün en güzelini vereceğini de tasdik etmelidir. Bunda itminan olamamak dahi hamakattir.

Allah (cc)Kitab'ında muhkem naslarla hükmün kendisine ait olduğunu belirtir. Okuyalım:

"De ki: 'Şüphesiz ben, Rabbimden bir delil/belge üzereyim ve siz onu yalanladınız. Acele etmekte olduğunuz (azabın gelmesi) benim (yetkimde) değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O doğruyu haber verir ve (hak ile batıl arasında hükmederek onların aralarını) ayıranların en hayırlısıdır.' " [3]

"Sonra da Allah'a, hak olan Mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin! Hüküm yalnızca O'na aittir. Ve O, hesap görenlerin en hızlı olanıdır." [4]

"Sizin O'nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler." [5]

"Görmediler mi ki yeryüzüne gelip onu etrafından (müminlere fetihler ihsan ederek) eksiltiriz. Allah hüküm verir. Hiç kimse (hükmün gerçekleşmesine) engel olamaz. O, hesabı çabuk görendir." [6]

"O, kendisinden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilahın olmadığı Allah'tır. Başta da (dünyada) sonda da (ahirette) hamd O'na aittir. Hüküm yalnızca O'nundur. O'na döndürüleceksiniz." [7]

"Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme. O'ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O'ndan başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnızca O'na aittir. O'na döndürüleceksiniz." [8]

"Sizin bu durumunuzun (nedeni), bir ve tek olarak Allah'a dua edildiğinde inkâr ederdiniz. O'na şirk koşulduğunda ise iman ederdiniz. Artık hüküm, (zatı ve sıfatları en yüce olan) El-Aliy, (en büyük) El-Kebîr olan Allah'a aittir." [9]

"Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu, Rabbim olan Allah'tır. Yalnızca O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na yönelirim." [10]

Bu ayetlerin tamamının siyakına baktığımızda resûllerin daveti, misyonu/görevi bağlamında kevni ayetlerle tevhid gerçeğine dikkat çekilmiştir.

Burada bir noktaya daha temas etmeliyiz. Davetçiler bugün metruk, mahcur bırakılan Allah'ın hâkimiyeti inancını her vesile ile anlatmalılardır. Her ortamda. Her platformda. Her bir hadise ile karşılaştığında.

Bugün, insanlığın Batı'ya ve küfrün bloklarına mahkûm edilmesinin serencamını izleyip buna kayıtsız kalmaktan uzak durmalıyız. Palyatif/Geçici ve kof çözümlere boğmaktan da. Asıl, köklü ve temeli olan çözümün "Hükmedenlerin en Hâkimi"nin çağrısı olduğunu gündemden düşürmemeliyiz. Varsın birileri "asıl gündemden saptırıcı"rolünü üstlensin. Hadisleri/Dini tartışmaya açsın. Din bezirgânlığı yapıp maslahatlarını fora etsinler. Adına da "hikmet"(!) desinler.

Varsın bir başkaları da kendi tahtlarını, sahte hükümranlıklarını reddeden bizleri zulme maruz bıraksınlar. Yandaşlarını da tebelleş etsinler. Biz yine reddi ve ispatı/kabulü içeren, benliğimize nakşettiğimiz biricik cümlemizi söyleyecek, davet edecek ve küfürlerini faş edeceğiz: Lailaheillallah.

Reddedeceğiz… Tüm azgınları, zalimleri, putları, destekçileri, şakşakçıları, sihirbazları, saptırıcıları, çeldiricileri, zaafları, şaşaalı hayatları, altın tepsileri, ihtişamları ve onların Allah'tan başka taptığı, etrafında pervane oldukları ve zorladıkları ne varsa hepsini reddedeceğiz.

Bunları, elinin tersi ve kalbindeki buğz ile reddetme becerisini gösterenlerdir kazananlar. En kıymetlisini vererek"en kıymetli"olana talip olanlardır bahtiyar olanlar. Kim bunlar? Süslü sözleri kelam edip dil ıslatmak gayesi taşımayanlardır. Hemhâl olmamış, iç içe geçmemiş kopuk sloganları bir kenara bırakıp, en kıymetlisini verip en kıymetliye layık olanlardır. En kıymetlini ise nefsine sor okuyucu!

Bitirirken bir şey daha ekleyelim.

"Allah hükmedenlerin en hâkimidir","Hüküm ancak Allah'a aittir"… Bunlar her meltemde kopup sağa sola savrulan bir hazan yaprağına dönmemelidir kalpte.

Yol yakın olur; envaiçeşit fırsatlar, güzellikler, iştah açıcı lezzetler barındırır ve tehlikeden de uzak olursa yoldaş çok olur.Kollarını sıvayan, yumruklarını sıkan, serdengeçtiler de. Bize düşen nefsimizi ölçmektir. Nefse ağır gelen, olumsuzluklar sağanağında sırılsıklam olduğumuz zamanda nefsi ölçmek.

Ne mi demek istedim? Sadece içimde peyda olanları sana aktarmak istedim o kadar.

Allah (cc)bizleri dava ile hemdem olan kullarından eylesin.

"Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun."duamız ile…

 

[1]       .   95/Tîn, 8

[2]       .   Ebu Davud, 887

[3]       .   6/En'âm, 57

[4]       .   6/En'âm, 62

[5]       .   12/Yûsuf, 40 

[6]       .   13/Ra'd, 41

[7]       .   28/Kasas, 70

[8]       .   28/Kasas, 88

[9]       .   40/Mü'min (Ğafir), 12

[10]      .   42/Şûrâ, 10