Türkçe

Laileheillallah
Laileheillallah

Tüm insanlığın yaratılış amacı olup geçmiş dönemdeki toplumların hâllerini değiştirmesine rağmen günümüzde ise anlamı, kapsamı, etkisi unutulan La ilahe illallah kelimesini konu edinen bir eserdir.

Akaid Dersleri
Akaid Dersleri

Günümüzde birçok sapkın/tehlikeli düşünce ve ideolojinin ortaya çıktığı göz önüne alınarak insanları küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkarmak için hazırlamış olan fay

Kalp Katılığının Zararları
Kalp Katılığının Zararları

Günahların tesirlerinden arınmak ve ismiyle müsemma olup hâlden hâle giren kalp durumlarının ıslah ve tedavisi için kaleme alınmış faydalı bir kitaptır.

Tüm Resûllerin Ortak Müjdesi
Tüm Resûllerin Ortak Müjdesi

Kelime-i Şehadet’in diğer yarısı olan ve insanın kabulüyle İslam olduğu, alemlere rahmet, örnek ve son peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa (sav) hakkında üzerimize düşen görevleri anlatan bir kitaptır.

Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlukları
Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlukları

Tüm haklardan öncelikli olan ve yerine getirildiğinde insan hayatındaki diğer haklar konusunda istikamet sağlayan ‘Allah’a karşı sorumluluk’ ile ilgili kaleme alınmış olan tezkiye temalı bir eserdir.

Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları
Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

Günümüzde başıboş, bireysel yaşamanın ‘özgürlük’ olarak lanse edildiği fakat bir Müslümanın hayatını düzene sokan ve İslam’ın övüp emrettiği ‘Emirlere İtaat ve Kapsamı’ k

Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları
Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Kişinin şehid olduğunda dahi kendisinden affedilmeyeceği günah olan kul hakkı ve kardeşlerine karşı olan sorumlulukları güncel örneklerle tek tek ele alan faydalı bir kitaptır.

4 Asıl
4 Asıl

Bu eser geçmişte olduğu gibi, Tevhidin reddedilip; şirkin kabul edildiği, tağutların saltanatlarının ihya edildiği, mazeret ehlinin bahanelerini sıraladığı, şüphelerin yakin; yakinin ise şüphe olarak addedildiği meselelere Kur’an ve Sünnetten çözüm sunmak

Güncel İtikad Meseleleri
Güncel İtikad Meseleleri

24.12.2008 tarihinde muayyen tekfir, askerlik, okul ve memurluk gibi hususlar hakkında bazıları tarafından bir risale yazılmasından sonra Muvahhidlerin yoğun talebi üzerine bu cenaha ilmî reddiye mahiyetinde kaleme alınmış olan faydalı bir eserdir.

İhtilaf Fıkhı
İhtilaf Fıkhı

İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya gevşekliğin ya da aşırılığın pençesine düşürür insanı. Bu durumdan kurtulmak adına ihtilaf fıkhını inceleyen bir eserdir.

Ramazan Mektubu
Ramazan Mektubu

Ramazan ayı bir fırsattır… Rabbimizin, geçen günleri afv, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… Senede bir defa gelen, belki de fani olan nefislerimiz için son kez gelen bir

Tevhid Kur'ân-ı Kerim Meali
Tevhid Kur'ân-ı Kerim Meali

Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.

El-Esmau'l Husna
El-Esmau'l Husna

En güzel isimler Allah'ındır. (Öyleyse) bu isimlerle O'na due edin. O'nun isimlerinde ilhada/eğriliğe sapanlar (kendi hâllerine) bırakın. Yaptıklarının cezasını göreceklerdir. (7/Â'raf, 180)

Vahyin Rehberliğinde En'âm Suresi Tefsiri
Vahyin Rehberliğinde En'âm Suresi Tefsiri

En’âm Suresi basından sonuna kadar, Islam akidesinin temellerini isleyen bir akide müfredatıdır. Sure, Islam’ın inanç esaslarını iki yönüyle ele almasıyla dikkat çekicidir.

Gençlerle Hasbihal
Gençlerle Hasbihal

Bu kitapta okuyacağınız her şahsiyetin bizim gibi birer insan olup gençliğin olumsuz yönlerini nasıl terbiye edip hayra çevirdiklerine şahit olacaksınız.

Tasavvuf
Tasavvuf

Allah Resûlü'nden sonra, fitneler baş gösterdi. Zenginleşen toplumda yozlaşmalar başladı. Emeviler eliyle hilafet saltanata döndü. Zulüm, rüşvet, ahlaksızlık, kâfirlere benzeme aldı başını yürüdü. Abbasiler döneminde itikat bozuldu, sapkın anlayışlar dev

Ahad
Ahad

Nefes nefeseydi odaya girdiğinde. Müdür onun bu hâlini görünce hapishanede isyan hazırlığı olduğu haberini vermeye geldiğini zannetti sorumlu Başgardiyanın. Mahpuslar arasındaki adıyla Akrep Teoman'ın. Orta yaşın biraz üzerinde olan ve yirmi yıldan uzun süredir bu işi yapan başgardiyanın

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz
Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bizler Allah’ın kendilerine hidayet bahşettiği, dinine hizmete muvaffak kıldığı, günahlarından korkan ve Allah’ın (cc) rahmetini uman bir topluluğuz.

Hayatın İçinden
Hayatın İçinden

– Burası yatağın, bu da dolabın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın… Allah kurtarsın… Zihninde yankılandı bu cümle yüzlerce kez. "Rabbime asi oldum da düştüm… Allah'ım, affet…" Olduğu yere bıraktı poşetini. Kendisine gösterilen yere oturdu.

Haydi İslam'a
Haydi İslam'a

Sevgili kardeşim! Bizlere seni satırlarımıza konuk etme lutfunda bulunduğu için bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran, öldürüp tekrar diriltecek olan, hayatımıza hükmetmeye tek yetkili, Hâkimler Hâkimine hamdolsun.

Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç
Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç

Elinizdeki "Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç" kitabı, yayına hazırlamakta olduğumuz "Sünnet İlmihâli/Fıkhu'l Hadis" çalışmamızın üçüncü cildinin bir bölümü, oruç ibadetiyle ilgili kısmıdır.

İbrahimî Genç
İbrahimî Genç

Evde hemen her gün aynı vakitlerde çocukları okula gönderme telaşı yaşanmaktaydı. Yine benzer bir koşuşturmaca içindeydi bugün herkes. Çocukların okul hazırlığı kimi zaman abartıya kaçıyor, bundan çocukların kendileri dahi rahatsız oluyorlardı.

Mümine Hanımlara Nasihatler
Mümine Hanımlara Nasihatler

llah’a hamd olsun ki ben, tevhide gönül vererek dünyanın en büyük nimeti ile şereflenmişim. Allah’a hamd olsun ki ben, şirkten uzak durarak tüm peygamberlerin ve tüm müminlerin safında yer almışım.

Tarikatta Râbıta ve Nakşbedîlik
Tarikatta Râbıta ve Nakşbedîlik

Bu çalışmamızın, üçüncü baskısının kısa süre içinde tükenmiş bulunması, sadece kitaba karşı duyulan rağbeti değil, aynı zamanda onun ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu da kanıtlamaktadır

Sünnet İlmihali
Sünnet İlmihali

Elinizdeki çalışma; Yüce Allah’ın bir imtihan esnasında bahşettiği sayısız nimetten yalnızca biridir. O’na (cc) hamdeder, O’nu tüm noksanlıklardan tenzih eder ve O’na teşekkür ederim.

Tercüme Bilimine Giriş ve Tercüme Teknikleri
Tercüme Bilimine Giriş ve Tercüme Teknikleri

Avrupa İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde ders verdiğim 2008-2012 öğretim yıllarında, dekanlık, bana görev olarak Arap Dili ve Edebiyatı tedrisini verdi.

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri
Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Bu kitap, Ebu Hanzala Hoca’mız ve diğer dergi yazarı Abilerimizin Tevhid Dergisi 9. sayısında yazılmış makalelerinden kitap olarak derlenmiştir. Özellikle tağutî düzenin eğitim/dönüştürüm sistemini bize detayıyla inceleyen, şüphelere Kur’anî çerçevede cevaplar veren yazılar silsilesidir.

Ticaret Ehli Müslimlere Nasihatler
Ticaret Ehli Müslimlere Nasihatler

Hamd, sayısız nimetleriyle bizlere ihsanda bulunan, lütuf ve keremiyle bizleri rızıklandıran ve ticareti helal kılarak biz kullarını insanlara el açma zilletinden kurtaran Allah'a olsun.

Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü
Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü

Gözünü ilk açtığında yaşadığının farkına varıncaya dek geçen süreyi seviyordu. Yine aynı şey olmuştu. Yeni bir güne uyandığını fark etti. Sanki tekrar uykuya dalmak istiyor, yeni bir günü yaşamak istemiyordu.

Tevhid İnancını İnşa Eden Kavramlar
Tevhid İnancını İnşa Eden Kavramlar

Kavram, meseleleri kavramamıza ve doğru tasavvur etmemize yarayan özel nitelikli kelimedir. Bir konuya dair birden fazla bilgi toplanmış ve bir kelimeye yüklenmişse, o kelime artık bir kavram hâlini almıştır. Kişi o kavramı duyduğu ânda zihninde soyut anlamlar belirir; o kavram sayesinde benzer bilgileri birbirinden ayırt eder.

Yaşamak ve Anlamak için Kur'ân Okumaya Çağrı
Yaşamak ve Anlamak için Kur'ân Okumaya Çağrı

Kur’ân Yüce Allah’ın ilmi ve kelamıdır. Yüce Allah, Kitab’ı vasıtasıyla kullarına ders vermekte, onlarla konuşmaktadır. Kur’ân’ın başına oturan mümin; Rabbinin rahlesi önünde diz kırmakta, onun ziyafet sofrasına oturmaktadır. İlim talebeliğinin ve sohbetin bir adabı vardır.

Niçin Yaratıldık
Niçin Yaratıldık

Birçoğumuza, “Nasıl Müslüman oldun?” ya da “İslam dinine nasıl girdin?” diye sorulsa, “ ‘Lailaheillallah, Muhammedun Resûlullah!’ dedik ve Müslüman olduk.” deriz.

Namaz
Namaz

Namazın kılınış şekli, kadın ve erkek için aynıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. "Beni nasıl namaz kılarken görürseniz siz de öyle namaz kılın.” (Buhari, 631; Müslim, 674) “Kadınlar, erkeklerin benzerleridir.” (Ebu Davud, 236; Tirmizi, 113)

English (İngilizce)

Who Are We And What Do We Want?
Who Are We And What Do We Want?

May the peace, mercy and blessings of Allah be upon those who follow the true guidance. We are a community whom Allah bestowed His true guidance, made successful in serving His religion and who fear committing sins and seek the mercy of Allah.

Français (Fransızca)

Qui sommes-nous et que voulons-Nous?
Qui sommes-nous et que voulons-Nous?

Pour des millions de personnes ignorant cet appel, c’est nous et notre appel qui est resté inconnu; et pour ceux qui sont conscients de cet appel, c’est

فارسی (Persian/Farsça)

ﻻاله اﻻ الله
ﻻاله اﻻ الله

سپاس وستایش مخصوص الله(ﷻ) است، الله(ﷻ) را سپاس میگوییم واز الله(ﷻ) کمک واستغفار میطلبیم هر کس را هدایت بخشد،کسی نمیتواند وی را گمراه سازد وهر کس را گمراه سازد کسی نمیتواند وی را هدایت بخشد

ماکی هسـتیم و چه می خواهیم؟
ماکی هسـتیم و چه می خواهیم؟

درود ورحمت الله(ﷻ) بر کسانی که هدایت الله(ﷻ) شامل حالشان شده است. ما جماعتی هستیم از الله(ﷻ) ترسیده وبه رحمت الله(ﷻ) چشم دوخته ایم، هدایت الله(ﷻ) شامل حال ما گشته ومارا موفق و مفتخر به خدمت و دعوت به دین نموده است. پروردگار ما را موفق به دعوت به توحید و سنت نمود بصورتی که با لطف الله(ﷻ) هر کس آنرا شنیده و هرجا انتشار یافته است.

Kurdî (Kürtçe)

Werîn İslam'ê
Werîn İslam'ê

Jî ezel heta ebed hamd û pesindan ji Allah azze we celle re ye. Salât û selamên herî ýweşik û mûbarek lî ser Rasûlullah û malbata wi yên Tahir û ashaben wî yên birûmet bibe.

Laîlaheîlallah
Laîlaheîlallah

Laîlaheîllallah, banga hevpar yên temamê rasûlan e. Qewman bi navê kafir û Muslîm ji hevdu cuda dike… Encama însanan li dinyayê û li axîretê wê bide diyarkirine "Laîlaheîllallah"

Milletê Îbrahîm
Milletê Îbrahîm

Me hewl da ku Milletê Îbrahîm di vê kitêbê de bi teferruat em îzah bikin. Êdî tu jî, ji bo fêmkirina vê hewl bide û guh nede teqereqên muxalif û dijberan. Ez ji Allah -azze we celle- hêvî dikim ku bibe alîkarê dînê xwe û neyarên xwe bimihîne. Hetanî em li heyatê bin me hemûyan ji bo Milletê Îbrahîm bike alîkar û leşker. Van amelên me gebûl bike û heyata me di rêya xwe de bi şehadetê biqedîne. Bêguman Allah, Kerîm e.

Deutsch (Almanca)

Wer sind wir und Was Wollen Wir?
Wer sind wir und Was Wollen Wir?

Möge Allahs Frieden, Barmherzigkeit und Segen auf diejenigen sein, die der Rechtleitung Folge leisten. Wir sind eine Gemeinschaft, die Furcht

Was musst du machen, damit 'La ilahe illallah' dir einen Nutzen bringt?
Was musst du machen, damit 'La ilahe illallah' dir einen Nutzen bringt?

Wenn vielen von uns die Frage „Wie bist du Muslim geworden?“ oder „Wie bist du dem Islam beigetreten?“ gestellt werden würde, so wäre die Antwort meistens klar: „Wir haben „La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah“ gesprochen und sind Muslime geworden.“

Shqiptare (Albanian/Arnavutça)

Rinitë Që I Janë Përkushtuar Allahut
Rinitë Që I Janë Përkushtuar Allahut

Çdo personalitet shembullor që do të lexojmë, nuk ka qenë i jashtzakonshëm, por njeri si ne. Rinia është e rrethuar me veçori negative, mirëpo rinia me mbështetje ndaj Zotit dhe me kapje pas menhexhit i ka edukuar anët negative, madje i ka kthyer në të kundërt.

Mësime Akaidi
Mësime Akaidi

Sot gjenden shumë libra në lidhje me temat e akides (Allahu ia pranoftë veprën vepërmirësve). Megjithatë, gjenden shumë shkaqe që ne po e botojmë këtë libër që keni në duar. Një pjesë prej këtyre shkaqeve mund t’i përmbledhim në këtë mënyrë:

Lailaheilallah
Lailaheilallah

Është fjala e cila edhe duke qenë i Dërguari i Allahut ﷺ tregtar ai tha: Jam dërguar deri në Ditën e Kiametit, me shpatë për të luftuar (për të vërtetën), derisa të adhurohet Allahu i Vetëm dhe i Pashoq.