Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri, Sayı 9

9. Sayı
Allah'a Adanmış Gençlikler - 5

Bizleri cehalet bataklığından kurtarıp, faydalı ilimle hidayet eden Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd olsun. Salât ve selam öğrenen ve öğretenlerin en hayırl

 Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun... Allah

ASIL CAHİL ALLAH‘ I TANIMAYANDIR!

  Mekke cahiliyesinde, düzenli kurumlar ile yapılan bir eğitim faaliyeti söz konusu değildi. Doğal olarak da insanların büyük bir bölümü, okuma-ya

Neo Putperestliğe Kan Pompalama Merkezleri- Milli Eğitim Kurumları

Yaşadığımız çağda tağutların tarihten beri süregelen sütunlarından birisi de hiç şüphesiz eğitim sistemidir. Tağuti rejimlerin kendi tahtlarını tevhidi depremlerden veya diğer ideolojik ç

Müfredat ve Sistem Ne Kadar Masum

Kalbi ve aklı selamette olan herkes günümüz okullarının çocuklarımıza İslami ve ahlaki hiçbir şey kazandırmadığını, aksine yüce Rabbi'mizin fıtrata yerleştirdiği ne kadar takva kırıntısı

Günümüz Okullarına Menhecî Bir Bakış

  Günümüz okullarını birçok açıdan incelemek mümkündür. Meseleye itikad nazarı ile veya ahlak nazarı ile yaklaşılabileceği gibi, tağuti s

İki Dünya Arasında

Hepimiz Ashab-ı Uhdud kıssasını biliriz. Ve orada anlatılan Müslüman, mücahid çocuğu… Bu çocuğun yaşadıklarından onlarca ders çıkarılabilir. Bi

Neden 12 Yıl Zorunlu Eğitim

  Bilindiği gibi yakın bir zamanda çok tartışmalı olsa da eğitimde büyük bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, eğitimde '4+4+4' sistemi diye isimlendirildi v

Nefis Terbiyesi

Kitap: Nefis Terbiyesi Yazar: M. Salih Müneccid Yayınevi: Beka Hamd ancak Allah'a mahsustur. O'na ham

Küfür Tarlasında Gençliğe Aşılanan Fesad Tohumları- Ahlaksızlık

Gençler ve çocuklar yarının dünyasıdır. Gelecek neslin yeşermesi, gençliğin doğru yönlendirilmesine ve eğitilmesine bağlıdır. Yaşadığımız ülke nüfusunun çoğunluğunun gen&cce

Tevhidi ve Fıtratı Bozan Laik Bir Eğitim Kurumu Olarak Okul

  Eğitim, üzerinde büyük bir ehemmiyetle durulan ve toplumların geleceğini şekillendiren hayati bir konudur. Eğitimdeki gaye; çocuğun zihinsel, ruhsal