Suriye'nin Öğrettikleri, Sayı 8

8. Sayı
Allah'a Adanmış Gençlikler - 4

Bizleri Ramazan'a eriştirmekle fırsat sunan Rabbi'mize layıkıyla hamd olsun. Salât ve selam, O'nun güzide Nebisine, pak âline ve ashabına olsun.

Suriye'nin Öğrettikleri

Suriye de yaşanan zulüm onsekiz aydır devam etmekte... Bu süre zarfında gündemin ilk maddesi Suriye oldu. Ölü sayısının onbinle

Yeniden İman Çağrısı – 2

İmanın eskimesi bir hakikattir. Fakat bu eskime, iman dengesinin bozulmasına, taatlerin verdiği nurun zulumata dönmesine, tadılan lezzetlerin son bulmasına götürmemelidir. İmanın bi

Allah Senden Razı Olduğunda...

Cennetteki nimetler tarif edilemeyecek derecededir. Cennet ehli, büyük hesap bitip, cehennem ehlinden ayrıldıktan sonra cennete doğru yol alırlar. Onlar için her şey bitmiştir.

MÜŞRİKLERİN DÜNYA HAYATINDAKİ ZİNDANI: TAKLİTÇİLİK

Siyer kitaplarında 'Nuh kavminin putları' diye bilinen birtakım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve teâlâ Nuh Suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmektedir.

Medrese Ortamında Şeytanın Oyunları - 2

  Geçen ay ki sayımızda şeytanın medresede bulunan talebeye oynamış olduğu bir takım oyunların olduğunu söylemiştik. Bu oyunlardan su-i zan ve küçük meselelerin büyütü

İslam Şeriatı Kamil Bir Şeriattır

  Rabbi'miz izin verirse bu ay menhec notları köşemizde Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in menhecinin en büyük esaslarından biri olan 'İslam şeriatı k&acir

Elinizdekinin Kıymetini Bilin

Bir çok şeye sahibiz. Mal, makam, para, eş, çocuk… Bunlar arasında en çok değer verilen meta kişiden kişiye göre değişir. Kimi malı önceler, kimi makamını… Kimi eş ya da evladını

Darlar Ülkeler ve Ahkamları - 2

3. Kaide: Daru'l-Küfürden Kasıt Toprak Parçasını Tekfir Etmek Değil Oradaki Halkı Tekfir Etmektir Bunu belirtmemizin sebebi bu gün bazı insanları

Sırât-ı Müstakîm

Kitap: Sırât-ı Müstakîm Yazar: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye Yayınevi: Pınar Yayınları Hamd anc

Hala Düşünüp Öğüt Almayacak mısınız? - 1

Bu evrende yaşarken herkesin bir gayesi vardır. Kimisi malı, mülkü, zevki ve sefayı vb. dünyevi metaları hedef edinirken, kimisi de ahireti, kabir sorgusunu, mahşerde kurulacak teraziyi veya dünyaya İsla

Akıbet Müttakilerindir (28 Kasas, 83)

  "...O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz (Zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasib ederiz)." (3/Al-i İmran, 140) D

Sevdiğinizden İnfak Edinceye Dek! -2

  Vaktin İnfak Edilmesi Kardeşlerin birçoğu, davet ve cihadın farklı alanlarında mallarını infak etmeye hazırlanır. M&

Taşın Altına Elini Sokanlar, Taşın Altında Kalma Tehlikesi ile Karşı Karşıyadır

Bizleri İslam'la şereflendirdikten sonra dini için çalışmaya muvaffak kılan Allah'a hamd olsun. Allah'ı, kulluğu, müminlere kardeşliği, davaya hizmeti en güzel şekilde bizlere öğreten