Diriliş Sancısı, Sayı 54

54. Sayı
Allah Katında Tek Din İslam'dır - 2

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allah'ın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslam'a hidayet eden Allah'a sonsuz hamd olsun. Salât ve selam, İslam dininin mihenk taşı ve s

Diriliş Sancısı

Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selam, Nebimiz Muhammed Mustafa

Ticaret Ehli Müslümanlara Nasihatler - 2

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Değerli tacir kardeşim, bir önceki yazımızda ticaretle alakalı yazı dizisine bir giriş yapmış ve birkaç başlıkla ticarete ilişk

Kab bin Malik'in Kıssası Üzerine Birkaç Düşünce

Bizleri nice hayırlı amellere muvaffak kılan Allah'a hamd olsun. Salât ve selam kendisinden sonra Nebi olmayacak olan Rasûlullah'ın üzerine olsun… Bir ö

Birinci ve İkinci Habeşistan Hicreti

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a; salât ve selam, O'nun Rasûlü'ne olsun. Müslümanlara yapılan işkenceler, Allah Rasûlü'ne tavi

Ömer İbnu'l Hattab - 3

  Allah'a hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun… Kur'an'ın Ömer'e Muvafakat Etmesi

Terk Edilmiş Sünnetler; Kunut Yapmak

Nuruyla bizi aydınlatan, hidayete ulaştıran Allah'a hamd, ümmeti için dua eden Rasûlullah'a salât, onun güzide ashabına da selam olsun. Kunut; kelime o

Usulu'l Fıkıh Kitapları

Kitap ve Sünnet'i anlaması ve nasıl muamele edeceğini bilmesi açısından bu ilmin, öğrenciye öncelikli olarak gereken bir ilim olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Usulu'l Fıkıh hakkında da di

Hanedanlık veya Demokratik

Saltanat Rejimlerinde Darbeci ve Darbe Üretim Geleneği Selçuklu Sultanı Alâeddin tarafından batı Anadolu'nun Bizans sınırında Uç Beyi olarak görevlendirilen Ertuğrul Gazi 1281 yılında vefat e

Filler ve Ebabiller

Huneyn'den dersler ve ibretlerle döndü Rafi. Peygamber'in dizi dibinde de yetişmiş olsa insan hata yapabiliyordu. En dar zamanda korkuya kapılabiliyordu. Nefsi herkesten ve her şeyden daha önde olabiliyordu.

Konversiyon Bozukluğu

Allah'a hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun… Ruhsal rahatsızlık olarak kabul edilen ve görülme sıklığı azımsanmayacak kadar çok olan konversif bozukluğunu açıklayacağız biiznillah... Konv

Davetçinin Ruh Terbiyesi

Kitap: Davetçinin Ruh Terbiyesi Yazarı: Dr. Mecdi el-Hilali Yayınevi: Beka Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardı