Vahdet mi Kalabalık mı?, Sayı 5

5. Sayi
Allah'a Adanmış Gençlikler - 1

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam O’nun Nebisine, pak âline, ashabına ve etbaının üzerine olsun.

Vahdet mi Kalabalık mı?

Allah subhanehu ve teâlâ yolunda mücadele eden grupların temel meselelerinden biri vahdettir. Küfrün İslam’a karşı tek millet olup, saldırdığı bir savaşta

İslami Durgunluğu, İslami Harekete Dönüştüren Şuur- UHUVVET – 3

Uhuvveti sevgi ile oluşturduktan sonra, bir takım yükümlülüklerimizin olduğunu bilmeliyiz. Zira insan fıtrat olarak tecridi bir yaşam süremez. Sosyal bir varlık olduğu için kendisinin dışında

Allah'ı Ne Kadar Tanıyorsun

Geçen oturumumuzda, uzun sürecek oturumlarımıza dair kısa bilgiler vermiştim sana. Hayatımıza dair en önemli sorulardan birisini sormuştum: ‘Allah ile nasıl muamele etmelisin?’

GENEL OLARAK ARAPLARIN DURUMU, CAHİLİYE -5

  Arap yarımadasında birçok din mevcut olmakla beraber, genel olarak putperestlik hakimdi. İbrahim’in aleyhisselam çağrısına uyan Arap kabileleri Allah'ın subh

İlim Talebinde Hedef ve Tederrüc

Her yolun kendisine göre uzunluğu ve kendisine göre merhaleleri vardır. Başladığı yolun sonunu getirmek isteyenin, içerisinde olduğu yolun merhalelerini bilmesi/öğrenmesi gerekir. Başladığı yolun merha

Zaferin Gerçekleşmesi için Gereken 5 Esas - 2

3. Allah-u Teâla’nın Bu Zafer ve Yardım Sözü, Kamil İman Sahipleri İçindir. Her Müminin Bu Yardımdan Nasibi İmanı Oranındadır. Ehli S&u

Eşreften Esfele - 2

 Leyla’nın duvarında ne var ne yok okudu. Vicdanı pek rahat değildi ama merakına da engel olamıyordu. Hem ne var canım bunda, kız iletilerini saklamamış ki, cümle alem okuyor ben niye okumayayım diye dü

Amelin İmandan Olması

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam, Allah’ın elçisi olan Rasûlullah’a olsun. Dergimizin bu sayısında Allah’ın izniyle

Düdük

  Dünyadaki hiç kimse maddi sıkıntı çekmese ne güzel olurdu. diye düşündü Murat. İki haftadır cepten yiyordu. Pazara çıkıp tişört

Kur'an'ın Dört Temel Terimi

Hamd ancak Allah’a mahsustur. O’na hamd eder O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim O tektir ve ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyh

Şeytanla Karşılaşsaydınız Ne Yapardınız - 1

Hamd Allah’a, salât Rasûlullah’a, selam ise ona tabi olanların üzerine olsun. Rabbim kâtibe hakkın kalemiyle yazmayı, okuyana da hakkın bakışıyla okumayı, anlamayı, öğrendiklerini hay

Tevhidi Bir Cemaat Ne Değildir

  "Dinlerini parçalayan ve bölük börçük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olanlarla böbürlenirler." (30/Rum, 32)

Esir Muvahhid Kardeşime Samimi Nasihatler

  Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. O, günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş

Verdiğin Sözler Nerede Kardeşim?

Hatırlıyor musun ilk iman ettiğin günleri? Ve yine hatırlıyor musun davaya ilk katıldığın günleri? Çevrendeki her şey ayrı bir güzelliğe bürünmüştü gözünde... Her şey ama