Kendi Yörüngesinde Dönen Çark: Sistem, Sayı 4

4. Sayı
Örnekleri Yaşama Aktarmak

Bizleri İslam ile şereflendiren Allah’a hamd olsun. Salât ve selam, bu dini en güzel şekilde açıklayan mü’minlere, üsve-i hasene olan Rasûle, ashabına

Kendi Yörüngesinde Dönen Çark: SİSTEM

Önce 12 Eylül, sonra 28 Şubat…Gündem darbelerle hesaplaşma üzerine işliyor. Doksan yıldır ülke gündemini darbeler ve sonrası meşgul etti. Geriye doğru bakılaca

Allah ile Nasıl Muamele Etmelisin Mukaddime

Hamd, yerin, göğün ve tüm mahlûkatın yaratıcısı sonsuz rahmet sahibi, kullarından müstağni olan Allah’adır. Salât ve selam, onun Rasûlü’ne, ailesi ve ashabının 

İslami Durgunluğu, İslami Harekete Dönüştüren Şuur: UHUVVET 2

Sevginin Varlığı Allah subhanehu ve teâlâ insanı yarattığında onu salt bir madde olarak yaratmamıştır. Bilakis insan, bu maddi yapısının yanında manevi bir&nbs

GENEL OLARAK ARAPLARIN DURUMU, CAHİLİYE – 4 

Kavmiyetçilik had safhada idi. Kişi kendi kavminden olana haklı da haksız da olsa yardım etmeyi bir görev bilir, bu yardım sadece lafta kalmayıp kan akıtmaya kadar giderdi.

İlim Talebesinin Süsü- Edep

İslam dini, edep ve ahlak dinidir. İslam, gelmesi ile cahiliye dininde var olan bütün edepsizlikleri ve ahlaksızlıkları ortadan kaldırıp yerine ahlak ve edebi inşa etmiştir. İslam dini, insanın tepe

Zaferin Gerçekleşmesi için Gereken 5 Esas - 1

Şüphesiz ki zafer kelimesi, bugün dünya Müslümanlarının, Rasûlullah’tan subhanehu ve teâlâ ve Raşid olan halifelerinden sonra en fazla yabancı kalmış olduğu ke

Eşreften Esfele - 1

Burası yatağın, bu da dolabın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın… Allah kurtarsın... 

Allah Neden Şerri Diler

Muhakkak ki hamd Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve bağışlama dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden All

İslam Hukuku Açısından Tekfir: Şartları ve Ahkamı

Kitap: İslam Hukuku Açısından Tekfir Şartları ve Ahkamı Yazar: Faruk FURKAN Yayınevi: Meva Kitap</

Kendimizi ve Ailemizi Şeytandan Nasıl Koruyabiliriz

Şeytan… Kur’an’da Rabbine karşı isyanıyla, nankörlüğüyle ön plana çıkan, ümmetin öncüleri babamız Âdem’i aleyhisselam ve annemiz Havva’yı 

Ortadoğu’daki Hareket ve Suriye Aynasındaki İran

21. Yüzyılda insanlık tarihinin en ileri düzeydeki bilgi iletişim, paylaşım ve etkileşim dönemini yaşıyoruz. Bu gerçek, bireyin toplumun ve tabii ki devletlerin hayatını/işini kolaylaştı

Dua Silahınızdır Ey Cihad Ehli -3

Bilmelisiniz ki kulların kalpleri Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Kalplerinizi bu yüce esas üzere sabit kılmasını isteyin.